Dharma Living It

Dharma Cuisine

Å møte meg sjøl i døra

30. April 2013

Av Monica Gangi

Under vårt forrige møte fikk jeg en overraskende innsikt. I møte med andre mennesker har jeg aldri tenkt noe over hvordan jeg er. Det har bare vært synlig for meg hvordan den jeg har møtt er.
Enten en hyggelig venninne, en person jeg tror at ikke liker meg, en dame som vet alt så mye bedre enn meg og så videre.

Mine holdninger og følelser har utrolig stor betydning i møte med andre mennesker. Det nytter ikke legge skylden på andre om jeg blir uforlikt – altså gi den jeg møter skylden for at vi ikke kommer overens. Ansvaret er like mye mitt som motparten sitt. Jeg blir  minnet om det gamle ordtaket: “Smil til verden, og verden smiler tilbake.” Jeg vil si møt andre med et åpent sinn, og du vil bli møtt med åpenhet tilbake.

Det som har blitt veldig klart for meg nå etter denne uken, er at jeg alltid påvirker mine møter med den jeg er. Altså – jeg kan ikke legge noen skyld på andre for hvordan de er mot meg, men heller se på hvordan jeg selv er og hva slags signaler jeg sender ut i møte med akkurat den personen. Utrolig lærerikt!

Det er vel ikke dermed sagt at jeg heretter vil være bevisst på dette hele tiden, men om jeg har det med meg i blant vil dette være en flott forbedring.

 

 

dharma-eating

"We love to cook with awareness and joy - and we are happy to serve you some of the best receipies from our ´Satori´ kitchen. Try it out here…or even better visit us!"

Find more recepies at:
Dharma Cuisine!

Check also out:
Dharma - Living it!

dharma-living

"This blog is written by different people connected to Dharma Mountain Meditation and Freedom Resort - to share our different experiences with meditation, self-discovery and finding our own truth."

Read more posts from:
Dharma - Living it!

Check also out:
Dharma Cuisine!

Dharma Living It

Dharma Cuisine

Å møte meg sjøl i døra

Av Monica Gangi

Under vårt forrige møte fikk jeg en overraskende innsikt. I møte med andre mennesker har jeg aldri tenkt noe over hvordan jeg er. Det har bare vært synlig for meg hvordan den jeg har møtt er.
Enten en hyggelig venninne, en person jeg tror at ikke liker meg, en dame som vet alt så mye bedre enn meg og så videre.

Mine holdninger og følelser har utrolig stor betydning i møte med andre mennesker. Det nytter ikke legge skylden på andre om jeg blir uforlikt – altså gi den jeg møter skylden for at vi ikke kommer overens. Ansvaret er like mye mitt som motparten sitt. Jeg blir  minnet om det gamle ordtaket: “Smil til verden, og verden smiler tilbake.” Jeg vil si møt andre med et åpent sinn, og du vil bli møtt med åpenhet tilbake.

Det som har blitt veldig klart for meg nå etter denne uken, er at jeg alltid påvirker mine møter med den jeg er. Altså – jeg kan ikke legge noen skyld på andre for hvordan de er mot meg, men heller se på hvordan jeg selv er og hva slags signaler jeg sender ut i møte med akkurat den personen. Utrolig lærerikt!

Det er vel ikke dermed sagt at jeg heretter vil være bevisst på dette hele tiden, men om jeg har det med meg i blant vil dette være en flott forbedring.

 

 

dharma-eating

"We love to cook with awareness and joy - and we are happy to serve you some of the best receipies from our ´Satori´ kitchen. Try it out here…or even better visit us!"

Find more recepies at:
Dharma Cuisine!

Check also out:
Dharma - Living it!

dharma-living

"This blog is written by different people connected to Dharma Mountain Meditation and Freedom Resort - to share our different experiences with meditation, self-discovery and finding our own truth."

Read more posts from:
Dharma - Living it!

Check also out:
Dharma Cuisine!

Nettside Design av Akatombo