Dharma Living It

Dharma Cuisine

DSC_9208-1_resize

Å være tilstede

8. May 2013

Av Monica Gangi

Så langt har uttrykket “å være tilstede” fått en ny dimensjon.
En kan være tilstede på mange måter, men å være tilstede med både kropp, sinn og sjel er noe helt annet enn jeg tidligere forstod, noe for seg selv.

Jeg har vært tilstede med kroppen, mens tankene har vært på helt andre plasser. Når ungene har snakket til meg og spurt meg om noe, så har jeg bare svart samtidig som fokuset mitt har vært i det jeg holdt å med.

Det er en helt annen opplevelse både for ungene og meg når jeg snur meg vekk fra for eksempel pc og holder fokuset mitt helt og holdent på dem.

dharma-eating

"We love to cook with awareness and joy - and we are happy to serve you some of the best receipies from our ´Satori´ kitchen. Try it out here…or even better visit us!"

Find more recepies at:
Dharma Cuisine!

Check also out:
Dharma - Living it!

dharma-living

"This blog is written by different people connected to Dharma Mountain Meditation and Freedom Resort - to share our different experiences with meditation, self-discovery and finding our own truth."

Read more posts from:
Dharma - Living it!

Check also out:
Dharma Cuisine!

Nettside Design av Akatombo