Åpen – for deg som vil møte deg selv

10 - 13 October 2019

Møt deg selv med mot og ærlighet
Dette firedagers-kurset er for deg som ønsker å komme mer i kontakt med kroppen og følelsene dine, og se på hva som hindrer deg i å leve fullt og helt. Gjennom å møte oss selv med mot og ærlighet kan vi åpne oss for mer livsenergi, klarhet og tilstedeværelse i livene våre.

Åpne opp for følelsene
Når vi stopper opp og kommer mer i kontakt med oss selv og kroppen vår, skjer det også naturlig at vi kommer i dypere kontakt med følelsene. Dette kan være noe vi har blitt vant til å unngå, for ikke å kjenne på det som er vondt eller ubehagelig, eller for ikke å vise oss som svake eller sårbare. Men det kan også hindre oss i å leve fullt og helt, å uttrykke oss ærlig og å være nær andre mennesker. Sårbarhet, usikkerhet, følsomhet og sensitivitet er en del av selve livet. Åpen er en invitasjon og et rom til å kjenne etter hva slags følelser du faktisk bærer på, ønske dem velkommen og forløse dem.

Hva er det som hindrer deg i å leve fullt og helt?
Vi har alle noen snublesteiner – som står i veien for at vi kan leve som vi har muligheten til. Du vil bli utfordret og støttet til å finne og bli kjent med disse hindringene, og møte dem med mot, ærlighet og aksept.

Metoder og øvelser som vil bli brukt på kurset:
Vi vil bruke blant annet aktive meditasjoner, forløsende pusteteknikker og øvelser for å bli mer kjent med  dypere lag av oss selv. Vi vil også bruke flere av de samme teknikkene som på Tilstede, som self inquiry og guidet meditasjon. Det vil være delinger og mulighet for individuelle samtaler underveis.

Våre erfarne og kvalifiserte instruktører sørger for en ramme hvor du kan være trygg og få støtte og veiledning gjennom hele kurset.

Det er fint å ha deltatt på Tilstede, eller andre kurs med meditasjon/mindfulness og selvutforskning, men Åpen er åpent for alle!

An open heart

refuses no part of me

no part of you


Pris & påmelding

4.100,-  (delt rom)
4.700,- (eget rom)
Prisen inkl. frokost, lunsj og middag, tilsammen 9 måltider, overnatting og kurs.
Leie av sengesett/håndkler koster 190,- eller du kan ta med selv.
Helgen begynner med middag kl. 18.30 torsdag og avsluttes med lunsj søndag kl. 13.00

Meld deg på til welcome@dharmamountain.com

 


Kursledere

Dorje er utdannet lege og har de siste 20 årene arbeidet som kroppsorientert terapeut ved sitt eget senter i Holland. Han har bakgrunn i encounter-terapi, neo-reichian terapi og traume-healing. Dorje møter mennesker med varme og åpenhet.

 

 

 

Vimal er utdannet lege, og har drevet med meditasjon og selvutvikling i mer enn 20 år. Han har vært involvert i driften av Dharma Mountain siden 2006. Vimal er opptatt av å bringe følsomhet og lekenhet inn i det å utforske seg selv.

 

 

 

 

Savini leder grupper i meditasjon og self-inquiry i Norge og Brasil, i tillegg til å gi individuelle sesjoner. Hun har vært involvert i driften av Dharma Mountain siden 2012. Savini holder grupper med en naturlig stillhet og sensitivitet som inviterer til å åpne opp for stillheten i seg selv.

 

 

 

Leena arbeider til daglig på Dharma Mountain, hvor hun leder meditasjoner under retreater og grupper, og holder jevnlige skrivekurs. Leena er også forfatter. Hun har bakgrunn fra Osho Risk Therapist Training og Star Sapphire Energywork. Hennes arbeide preges av tilstedeværelse, klarhet og lekenhet.

 


 

English translation:

Meet yourself with courage and honesty

This four-day workshop is for you who want to get more in touch with your body and your feelings, and look at what is hindering you from living fully. By meeting ourselves with courage and honesty, we can open ourselves to more life energy, clarity and presence in our lives.

Opening to feelings

When we come in contact with our feelings, our first impulse may be to avoid them, to not meet what may be uncomfortable or painful, or to not show ourselves as weak or vulnerable. But this can also prevent us from living fully, expressing ourselves with honesty and being close to other people. Vulnerability and sensitivity are part of life itself. In OPEN you will be challenged and supported in know what kind of emotions you are actually carrying, welcoming them and releasing them.

What is hindering you from living fully?

We all have some stumbling blocks – that stand in the way of us living as we have the possibility for. You will be supported to look at these obstacles, and to meet them with courage, honesty and acceptance.

Methods and exercises

We will use active meditations, releasing breath-techniques and exercises to know deeper layers of ourselves. We will also use some of the same techniques as in “Present”, such as self inquiry and guided meditation. There will be sharings and possibilities for individual guidance.

Experience from “Present” or other experience with meditation, mindfulness or personal growth is good –  but OPEN is open to everyone who are ready.


Price & booking

4.100,-  (shared room)
4.700,- (single rom)
Price includes breakfast, lunch and dinner, accommodation and course fee.
Rent of bedlinen/towels 190 NOK or bring your own.
The weekend starts with dinner Thursday evening and ends with lunch on Sunday 13.00.

Book your place to:  welcome@dharmamountain.com
Let us know:
• your full address
• phone number
• allergy? We can offer gluten, lactose or milk free diet
• type of room, single or shared room
• rent bedlinen/towels 190,- or you bring your own?


An open heart

refuses no part of me

no part of you

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Nettside Design av Akatombo