Åpen – for deg som vil møte deg selv

10 - 13 October 2019

 

Møt deg selv med mot og ærlighet

Da er dette firedagers kurset for deg! Kurset passer for deg som tidligere har vært på “Tilstede” på Dharma Mountain, men andre er også velkomne.

I løpet av disse dagene vil du få muligheten til å gå dypere inn i deg selv og se på hva som hindrer deg i å være deg selv, fullt og helt. Våre erfarne og kvalifiserte instruktører sørger for en ramme hvor du kan være trygg og få støtte og veiledning gjennom hele kurset.

Finn snublesteinene dine

steiner

Hva er det som hindrer deg i å være åpen for deg selv og andre, og leve livet fullt og helt? Vi har alle noen snublesteiner – som står i veien for at vi kan leve som vi har muligheten til. Vanligvis søker vi å unngå dem, fordi det er ubehagelig og noen ganger smertefullt å kjenne på dem. På dette firedagers kurset vil du bli utfordret og støttet til å finne og bli kjent med disse hindringene, og møte dem med mot, ærlighet og aksept.

Metoder og øvelser som vil bli brukt på kurset:

Vi vil bruke flere av de samme teknikkene som på Tilstede, som self inquiry, guidet meditasjon pusteøvelser og øvelser i naturen. Men også mer aktive og terapeutiske metoder for å åpne opp vil bli brukt. Det vil være delinger og mulighet for indivuduell veiledning underveis.

Noen av spørsmålene vi vil stille oss er:

 • hva er det som hindrer meg i å leve som jeg vil?
 • hvilke negative mønstre gjentar seg i livet mitt, i arbeid og i forhold til andre?hvilke situasjoner havner jeg i, igjen og igjen?
 • hva gir meg et godt liv?

An open heart

refuses no part of me

no part of you


Pris & påmelding

4.100,-  (delt rom)
4.700,- (eget rom)
Prisen inkl. frokost, lunsj og middag, tilsammen 9 måltider, overnatting og kurs.
Leie av sengesett/håndkler koster 190,- eller du kan ta med selv.
Helgen begynner med middag kl. 18.30 torsdag og avsluttes med lunsj søndag kl. 13.00

Meld deg på til welcome@dharmamountain.com


Kursledere

Dorje er utdannet lege og har de siste 20 årene arbeidet som kroppsorientert terapeut ved sitt eget senter i Holland. Han har bakgrunn i encounter-terapi, neo-reichian terapi og traume-healing. Dorje møter mennesker med varme og åpenhet.

 

 

 

Savini leder grupper i meditasjon og self-inquiry i Norge og Brasil, i tillegg til å gi individuelle sesjoner. Hun har vært involvert i driften av Dharma Mountain siden 2012. Savini holder grupper med en naturlig stillhet og sensitivitet som inviterer til å åpne opp for stillheten i seg selv.

 

 

 

Leena arbeider til daglig på Dharma Mountain, hvor hun leder meditasjoner under retreater og grupper, og holder jevnlige skrivekurs. Leena er også forfatter. Hun har bakgrunn fra Osho Risk Therapist Training og Star Sapphire Energywork. Hennes arbeide preges av tilstedeværelse, klarhet og lekenhet.

 


 

English translation:

Meet yourself with courage and honesty

Are you ready to go a little deeper? Then this 4-day-workshop is for you! This group is suited for those who have attended the “Tilstede” group earlier, but others are also welcome.

During these days you will have the opportunity to go deeper inside yourself and look at what is hindering you of fully being and living yourself. gives you the support and frame to feel safe and let go. You will receive support an guidance from our qualified and experienced instructors.

Find your stumbling blocks.

What is hindering you of being open for yourself and others, to live your life fully , in joy? We all have some stumbling blocks that is preventing us from living our true potential. Usually we try to avoid them, because feeling them is umpleasant and somethimes painful. In this group you will be supported and encouraged to find and get to know these blocks, and meet them with courage, honesty and acceptance.

Methods and exercises

We will use many of the same techniques as in “Tilstede”, such as self-inquiry, guided medtitation, breathing and exercises in nature. But we will also use more active and therapeutic methods for opening up. There will be sharings and possibilities for individual guidance.

Some of the questions we will ask ourselves are:

 • What is hindering me of living a happy life?
 • What are the negative patterns that are repeating themselves in my life – in work and in relationship to others? Which situations do I find myself in, again and again?
 • What gives me the most joy?

  Price & booking

  4.100,-  (shared room)
  4.700,- (single rom)
  Price includes breakfast, lunch and dinner, accommodation and course fee.
  Rent of bedlinen/towels 190 NOK or bring your own.
  The weekend starts with dinner Thursday evening and ends with lunch on Sunday 13.00.

  Book your place to:  welcome@dharmamountain.com
  Let us know:
  • your full address
  • phone number
  • allergy? We can offer gluten, lactose or milk free diet
  • type of room, single or shared room
  • rent bedlinen/towels 190,- or you bring your own?


  An open heart

  refuses no part of me

  no part of you

Ja jeg blir med!

* Vennligst fyll inn alle felter.

Navn*

Email*

Adresse*

Mobil nummer*

Overnatting (Enerom/delt rom/bo hjemme) *

Ønsker du leie sengesett/håndkler 190,- (eller ta med selv) *

Ønsker du gluten, lactose eller melkefri mat? *

Ønsker du faktura på kun depositum (600,-) eller hele summen?

Melding

Nettside Design av Akatombo