Gave – tid til deg selv

23 - 25 September 2022

(Text in English further down)

– Kvinnehelg for ro, kraft og inspirasjon
Denne helgen er for deg som er vant til å gi mer til andre enn til deg selv. Mange kvinner opplever slitenhet og utmattelse som en følge av å skulle være der for andre, enten gjennom jobben eller i familien. På Dharma Mountain  hjelper vi deg å stoppe opp, ta i mot og søke ro, kraft og påfyll.

Programmet denne helga vil inneholde mange gode nærende stunder med avslapning, yin yoga, restorative yoga og sauna, der du lærer å hente deg inn, være god med deg selv og gi deg selv hva du trenger. Men også øvelser der du får muligheten til å se på og bli bevisst egne mønstre, og utfordre deg selv litt mer. En endring i livet, starter med en endring i oss selv. Vi trenger villighet og mot til å se oss selv med ærlige øyne, og til å utfordre oss selv, for at den endringen kan skje.

Her får du støtten og samholdet til å gjøre dette i en mykhet og kjærlighet til deg selv. Der du kan føle deg trygg, og få veiledning både individuelt og i gruppe – for å lære deg mer og mer å være god mot deg selv i livet ditt.

Hva får du?

Å oppleve utmattelse og slitenhet blir fort en vane som vi ikke kommer oss ut av i hverdagen, hvor forventningene vi har til oss selv og som andre har til oss, er de samme. Vi trenger litt hjelp og avstand for å stoppe opp og se hvordan vi egentlig har det. Denne helgen vil du lære å ta imot og gi deg selv det du trenger, og til å se deg selv på nye måter. Vi skal gjøre øvelser både individuelt og sammen, og få veiledning og støtte underveis til å komme tilbake til deg selv.

Vi tilbyr også:

• Mobilhotell

• Vegetarisk, hjemmelaget mat

• Mulighet for massasje

• Koselige hytter med enerom

• Individuelle sesjoner om ønskelig


Pris & påmelding

Meld deg ved å fylle inn skjema her.
Eller du kan sende sende navn, adresse, telefon nr. og om du har behov for gluten/melkefri mat på  mail.

3.360,- (eget rom)
2.960,- (delt rom, køyesenger)
Prisen inkluderer, to middager, to lunsjer, to frokoster, overnatting i hytte, to badstuer og kursavgift.
Leie av sengesett/håndkler koster 190,-

Kursholder

Savini leder grupper i meditasjon og self-inquiry i Norge og Brasil, i tillegg til å gi individuelle sesjoner. Hun har vært involvert i driften av Dharma Mountain siden 2012. Savini holder grupper med en naturlig stillhet og sensitivitet som inviterer til å åpne opp for stillheten i seg selv.

 

 

 

 

Prem Lee er utdannet lege og har studert tradisjonell akupunktur. Hun har ledet grupper i selvutvikling og meditasjon i Norge og Brasil i over 15 år, og har en omsorgsfull og kjærlig tilstedeværelse.

 

 

 

 

Kumud  jobber som sykepleier og underviser i yin yoga. Som yogalærer er hun opptatt av evnen til å lytte til kroppen, og finne mykhet og kjærlighet til seg selv.

 

 

 

 


Program*
Fredag

17.00 Sauna (frivillig) eller massasje
18.30 Middag
20.00 – ca. 2130 Gave-gruppe

Lørdag 

08.00 – 09.00 Yoga
09.00 – 10.00 Frokost
1030 – ca.1300 Gave-gruppe
1300 – 14.00 Lunsj
Egentid, mulighet for sauna, massasje, gå tur, slappe av
15.30 – 17.30 Gave-gruppe
18.00 – 19.00 Kundalini (frivillig)
19.00 – 20.00 Middag
20.30 – 21.30 Yoga

Søndag

08.00 – 09.00 Yoga
09.00 – 10.00 Frokost
10.30 – ca 13.00 Gave-gruppe
13.00 – 14.00 Lunsj

* endringer kan skje


A Gift – Womens weekend for peace, inner power and inspiration

This weekend is for those of you who are used to giving more to others than yourself. Many women experience weariness and exhaustion as a result of being there for others, either through the job or in the family.

At Dharma Mountain Meditation Resort, we help you stop, find peace, inner power and refinement. Our experienced and qualified instructors provide a framework where you can forget about the time and everything to do, and be confident to receive and enjoy.

What will you get?
Experiencing exhaustion and fatigue quickly becomes a habit that we do not get out of in our everyday life, where the expectations we have for ourselves and that others have for us are the same. We need some help and distance to stop and see how we really are doing.

This weekend you will learn how to receive and give yourself what you need and to see yourself in new ways. We will do exercises both individually and together, and get guidance and support along the way to get back to yourself.

We also offer:
• Mobile hotel
• Vegetarian, home-cooked food
• Possibility of massage
• Cozy cabins with single rooms
• Individual sessions if desired


Price & registration
NOK 3.360 (single room) in shared cabin
NOK 2.960  (shared room, bunk beds) in shared cabin

The price includes, two dinners, two lunches, two breakfasts, accommodation in a cabin, two saunas and a course fee.

Rental of bedding / towels costs 190, –

Sign up here,
Or send your name, address, phone number, and if you need gluten/milk free food to welcome@dharmamountain.com


Nettside Design av Akatombo