Gave – tid til deg selv

18 - 20 October 2019

(for text in English see further down)

– Kvinnehelg for ro, kraft og inspirasjon
Denne helgen er for deg som er vant til å gi mer til andre enn til deg selv. Mange kvinner opplever slitenhet og utmattelse som en følge av å skulle være der for andre, enten gjennom jobben eller i familien. På Dharma Mountain meditasjonsresort hjelper vi deg å stoppe opp, ta i mot og søke ro, kraft og påfyll. Våre erfarne og kvalifiserte instruktører sørger for en ramme hvor du kan glemme tiden og alt som skal gjøres, og være trygg på å ta i mot og nyte.

Hva får du?

Å oppleve utmattelse og slitenhet blir fort en vane som vi ikke kommer oss ut av i hverdagen, hvor forventningene vi har til oss selv og som andre har til oss, er de samme. Vi trenger litt hjelp og avstand for å stoppe opp og se hvordan vi egentlig har det. Denne helgen vil du lære å ta imot og gi deg selv det du trenger, og til å se deg selv på nye måter. Vi skal gjøre øvelser både individuelt og sammen, og få veiledning og støtte underveis til å komme tilbake til deg selv.

Vi tilbyr også:

• Mobilhotell

• Vegetarisk, hjemmelaget mat

• Mulighet for massasje

• Koselige hytter med enerom

• Individuelle sesjoner om ønskelig


 

Pris & påmelding

Meld deg på til welcome@dharmamountain.com

3.300,- (eget rom)
2.900,- (delt rom, køyesenger)
Prisen inkluderer, to middager, to lunsjer, to frokoster, overnatting i hytte, to badstuer og kursavgift.
Leie av sengesett/håndkler koster 190,- For å bekrefte at du vil ha plassen må du betalte et depositum på 600,- til kontonummer: 1594 44 22533

Vennligst merk betalingen: “Tilstede”

Resten av kursavgiften må betales innen 12. oktober

 


 

CBTYTN_DharmaMountain


A Gift – Womens weekend for peace, inner power and inspiration

This weekend is for those of you who are used to giving more to others than yourself. Many women experience weariness and exhaustion as a result of being there for others, either through the job or in the family.

At Dharma Mountain Meditation Resort, we help you stop, find peace, inner power and refinement. Our experienced and qualified instructors provide a framework where you can forget about the time and everything to do, and be confident to receive and enjoy.

What will you get?
Experiencing exhaustion and fatigue quickly becomes a habit that we do not get out of in our everyday life, where the expectations we have for ourselves and that others have for us are the same. We need some help and distance to stop and see how we really are doing.

This weekend you will learn how to receive and give yourself what you need and to see yourself in new ways. We will do exercises both individually and together, and get guidance and support along the way to get back to yourself.

We also offer:
• Mobile hotel
• Vegetarian, home-cooked food
• Possibility of massage
• Cozy cabins with single rooms
• Individual sessions if desired


Price & registration
Sign up for welcome@dharmamountain.com

3.300 NOK (single room) 2.900, – (shared room, bunk beds)

The price includes, two dinners, two lunches, two breakfasts, accommodation in a cabin, two saunas and a course fee.

Rental of bedding / towels costs 190, –

To confirm that you want the space you must pay a deposit of 600, – to account number: 1594 44 22533
Please note the payment: “Gift” The rest of the course fee must be paid by 12th October.

For paying from a bank aborad, please add 50 NOK to cover bank fees:

DNB ASA
0021 Oslo
Dharma Mountain AS
Account number 1594 44 22533
IBAN: NO 29 1594 44 22533

Swift/Bic-adress: DNBANOKK

Ja, dette vil jeg være med på!

Name(s) of participants:

Please fill in your email:

Message:

Nettside Design av Akatombo