Inner Peace – silent retreat

9 - 16 October 2021

Stilleretreat med vipassana og self-inquiry

(English text further down) 

Lengter du etter indre fred?

I en stilleretreat stopper vi all kommunikasjon med verden utenfor oss, og tar all oppmerksomheten vår til oss selv. Når vi stopper opp, og ganske enkelt sitter, uten å forsøke å gjøre eller forandre noe, så kan alt gradvis få falle til ro. Det kan ta litt tid før rastløshet og tanker slipper taket. Når vi tillater oss å være stille over tid, med støtte fra en gruppe, kan vi etterhvert gi slipp og oppleve en dypere stillhet, med mer avspenning, indre fred og glede.


Dharma Mountain tilbyr en unik ramme for en stilleretreat. Den stille atmosfæren på stedet, sammen med vakker natur – fjell, elv og skog – støtter oss i å gå inn i stillheten og bare være.
Vipassana meditasjon er hovedingrediensen i denne retreaten, kombinert med pusteøvelser og self-inquiry (se forklaring lenger ned). Du trenger ikke noen tidligere erfaring med meditasjon for å delta. Hele programmet vil bli guidet av våre erfarne fasilitatorer. Retreaten passer også godt for deg som har erfaring med meditasjon fra før, som en fordypning.


Pris 9 – 16 oktober
8.100,- for program, måltider og delt* rom i delt hytte med 1-2 andre (inkl. bad).
9.500,- for program, måltider og eget rom i delt hytte (inkl. bad) med 1-2 andre (hems).

* Delt rom er kun for personer i samme husstand (om ikke regler endres). Hvis ikke vil du få plass på sovehems (1 per hems i delt hytte). Du kan leie sengesett/håndklær for 190,- eller ta med eget. 


Booking:

Meld deg på her.


Program:
Retreaten starter lørdag 9. oktober med kundalini meditasjon kl. 17.00 og middag 18.30. Etter 
middag blir det introduksjon og velkomst gruppe, det er viktig at du er her til den. Retreaten avsluttes lørdag 16. oktober med lunsj 13.00-14.00. Det er mulig å være en ekstra natt før/etter mot et tillegg på 450,- ekstra per natt (ingen måltider, men du kan bruke mini-kjøkken på hytta).

Retreaten vil foregå på engelsk med mulighet for oversettelse til norsk. Hvis det kun er norske deltagere, vil det foregå på norsk. 

Dagsprogram*

07.30-08.30 Morgenmeditasjon

08.30-09.30 Frokost

10.30-13.00 Inner Peace gruppe

13.00-14.00 Lunsj

14.00-16.00 Egentid med muligheter for å hvile, gå tur, få en behandling, ta sauna, individuelle samtaler m.m.

16.30-17.30 Ettermiddagsgruppe

18.00- 19.00 Inner Peace gruppe

19.00-20.00 Middag

20.00-21.00 Kveldsmeditasjon

* det kan skje endringer i programmet underveis.


Hva er vipassana meditasjon?

Vipassana er en meditasjonsteknikk som ble gjort kjent av Gautama Buddha mer enn 2 500 år tilbake. Det er en svært enkel teknikk, hvor vi sitter i stillhet, slapper helt av i kroppen, og observerer pusten som kommer og går. Vi gjør ingenting for å aktivt påvirke eller forandre pusten. Samtidig tar vi en distanse til følelser, tanker og fysiske opplevelser, og bare observerer alt. På denne måten tillater vi oss etter hvert å bli mer og mer stille, avspent og tilstede. På Dharma Mountain har vi en myk og vennlig tilnærming til vipassana, hvor vi ikke bringer anstrengelse eller prestasjon inn i meditasjonspraksisen. Meditasjon handler for oss ikke om å finne en riktig sitte-positur. Du kan sitte i en vanlig stol om du vil. Det handler ikke om å tvinge kroppen til å bli stille, eller å klare å stoppe tankene, men mer  om å akseptere alt som er her, og gjennom å gi rom for alt som skjer i oss og rundt oss, kan vi finne en dypere avspenning og bare hvile i oss selv. Slik kan vi finne næring, fornyelse  – og den gleden som kommer når vi bare er her og nå, uten noen ytre grunn.

Du trenger ingen tidligere erfaring med vipassana for å delta. Teknikken vil bli introdusert og guidet under retreaten.

Vipassana betyr å se tingene som de egentlig er.


Self-inquiry
Self inquiry er en teknikk for å bli dypere kjent med oss selv, hvor vi sitter i par og svarer på enkle spørsmål som blir gjentatt. Vi bruker teknikken for å bli mer bevisst på hva som skjer inne i oss, i dypere og dypere lag, og møter oss selv med vennlighet og aksept.


Morgen – og ettermiddagsgrupper

Disse gruppene i programmet vil by på ulike muligheter for bevegelse, fra stretching/myk yoga til aktive meditasjoner, for å forberede og støtte kroppen i å sitte i stillhet.

Det vil også bli tid til å gå turer, ta sauna, og vi har ulike typer av behandlinger tilgjengelig. Vi vil tilrettelegge et rom for kreativitet, som å skrive eller tegne, hvor vi kan utforske hvordan det er å skape noe i stillheten.


Stillhet

Vi vil gå inn i full stillhet etter middag på ankomstdagen. Under stillheten vil det fortsatt være muligheter for å dele og uttrykke seg, både i gruppene og i individuelle samtaler med en fasilitator.


Fordelene med meditasjon

Meditasjon har lenge vært kjent for å gi en opplevelse av ro og avspenning. Nyere forskning viser at virkningene av meditasjon også er synlige i kroppen og i hjernen. Studier av mennesker som mediterte over en periode, viste at mengden stress-hormon (kortisol) var redusert med 51 %, at hjerterytmen sank og blodomløpet ble bedre. En studie på Harvard universitet oppdaget at personer som mediterte i 30 minutter om dagen i 8 uker, hadde målbare endringer i de delene av hjernen som assosieres med hukommelse, stress, empati og selvfølelse.
(kilde: Psychology Today).

Fasilitatorer:


Savini
leder grupper i meditasjon og self-inquiry i Norge og Brasil, i tillegg til å gi individuelle sesjoner. Hun har vært involvert i driften av Dharma Mountain siden 2012. Savini holder grupper med en naturlig stillhet og sensitivitet som inviterer til å åpne opp for stillheten i seg selv.


Leena
arbeider til daglig på Dharma Mountain, hvor hun leder meditasjoner under retreater og grupper, og holder jevnlige skrivekurs. Leena er også forfatter. Hun har bakgrunn fra Osho Risk Therapist Training og Star Sapphire Energywork. Hennes arbeide preges av tilstedeværelse, klarhet og lekenhet.


Prem Lee
er udannet lege og har studert tradisjonell akupunktur. Hun har ledet grupper i selvutvikling og meditasjon i Norge og Brasil i over 15 år, og har en omsorgsfull og kjærlig tilstedeværelse.


Kumud
Kumud jobber som sykepleier og underviser i yin yoga. Som yogalærer er hun opptatt av evnen til å lytte til kroppen, og finne mykhet og kjærlighet til seg selv.

Are you longing for inner peace?
 
In a silent retreat we stop all communication with the outside world and bring our whole awareness to ourselves. When we stop and simply sit, accepting what is, without trying to change anything, gradually everything slows down. It may take some time to let go of our restlessness, thoughts and habits of being distracted. But when we allow ourselves to be silent over some time, and with the support of a group, we can slowly let go and experience silence deeper, with more relaxation, inner peace and joy.

Dharma Mountain offers a unique environment for a silent retreat. The quiet atmosphere of the place, together with the beautiful nature – the mountains, the river and the forest – support us to experience silence and to just be.

Vipassana meditation is the main ingredient in this retreat, combined with breath exercises and self inquiry (see more further down). Some meditations will be enjoyed outside, with the natural, silent support from nature. The retreat is an opportunity for those who are new to meditation – as the whole program will be guided by our experienced facilitators. If you have experience with meditation from before, it can help to deepen your practice.

 


Prices 
8.100 NOK for program, meals and shared room* in shared cabin, shared bathroom.
9.500 NOK for program, meals and single room in shared cabin (with 1-2 others), shared bathroom.

*Shared room is only for those who are in family. If not you will sleep on a loft in a cabin.
Bedlinen/towels can be rented for 190 NOK or you can bring your own. 

 


Booking
Book here.


Program
Teaching will happen both in Norwegian and English.
The retreat starts Saturday 9th October with Kundalini Meditation at 17.00 and dinner 18.30. Welcome and introduction group will happen after dinner. The retreat ends with lunch 1300 – 14.00 on Saturday 16th. It is possible to stay an extra night before or after the retreat, for en extra cost of 450 NOK per night, no meals included (mini-kitchen in the cabins.)

Daily program*
07.30-08.30 Morning meditation
08.30-09.30 Breakfast
10.30-13.30 Inner Peace group
13.30-14.30 Lunch
Time for rest, walk by oneself in nature, sessions or individual sharings
15.30-16.30 Afternoon group
17.00- 18.00 Inner Peace group
18.30-19.30 Dinner
20.00-21.00 Evening meditation
*changes might happen


Vipassana meditation
Vipassana meditation is an ancient technique of meditation. It came from Gautama Buddha more than 2500 years ago. It is very simple – we sit in silence, relaxing the body, and just watch the breath coming and going. There is no effort involved in the breathing. At the same time we take a distance from everything that is happening around, to physical sensations, emotions and thoughts, and just watch without getting involved in them. In this way we can allow ourselves to by and by become more silent, relaxed and to enjoy just resting and being with ourselves.

In Dharma Mountain we have a soft and loving approach to Vipassana, and we do not bring effort and force into the practice of meditation. It is not about finding the perfect sitting position – you can sit in a normal chair if you want. It is not about forcing the body to be still, or managing to stop the mind. Meditation is more an accepting of whatever is here, and by accepting we can relax and find that we have everything we need right here and now, and let ourselves be nourished and renewed by it.

Self-inquiry
Self inquiry is a method to know ourselves deeper, by sitting in couples and answering simple questions repeated. We use this method to become more aware of what is happening inside of us, going deeper layer by layer, and meeting ourselves with friendliness and acceptance.

Morning and afternoon groups

The program includes soft movement, stretching/soft yoga and active meditations to prepare and support the body for sitting.

There will also be free time for walks in nature, sessions etc. and a room will be available for creative expression – writing, drawing or painting.

Silence
Silence begins after the evening group on the first day. During the retreat we will still have possibilities to share and express ourselves, both within the program and in individual sharings with a facilitator.


What are the benefits of meditation?
Meditation has been long known to bring a sense of peacefulness and relaxation. Recent research shows that the benefits are also visible in the body and the brain. Studies of people meditating over a period of time showed that the amount of stress-hormones had been reduced by 51%, and that it slowed down the heart rate and increased the blood flow. A study in Harvard university showed that people who meditated for 30 minutes a day for 8 weeks, had measurable changes in brain regions associated with memory, sense of self, empathy and stress.
(source: Psychology Today)

Facilitators:

Savini
is leading groups in meditation and self-inquiry in Norway and Brazil, and also gives individual sessions. She has been involved in running Dharma Mountain since 2012. Savini facilitates groups with a natural silence and sensitivity that invites to open up to the silence in oneself.

Leena has her daily work in Dharma Mountain, where she leads meditations during retreats and groups, and arranges regular writing courses. Leena is also an author. She has a background from Osho Risk Therapist Training and Star Sapphire Energywork. Her work is characterized by presence, clarity and playfulness.

Prem Lee is a trained medical doctor and has studied traditional acupuncture. She has been leading groups in self-discovery and meditation in Norway and Brazil for over 15 years. She also has a background from Osho Risk Therapist Training. Prem Lee has a caring and loving presence.

Kumud teaches yin and restorative yoga. As a yoga teacher, she is passionate about listening to the body and finding softness and love to oneself. She also works as a nurse.

 

Nettside Design av Akatombo