Selvoppdagelse: 5-dagers skriveretreat

24 - 28 februar 2021

(English text furter down)Skriv for å oppdage deg selv

Dette er en retreat hvor vi bruker skriving som en døråpner inn til oss selv. Vi vil kombinere skrive-øvelser med meditasjon og metoder for å frigjøre kreativitet gjennom kroppen. Du vil lære både igangsettende og fordypende skriveteknikker, og vi vil ha øvelser både sammen i gruppe, og individuelt. Vi vil erfare hvordan vi kan slippe blokkeringer, selvkritikk og forventninger, så vi kan åpne opp for den selvoppdagelsen som skjer av seg selv, og skriving som skjer uten regler og begrensninger. Den rolige atmosfæren og naturen rundt Dharma Mountain støtter oss i å bli mer tilstede og å komme i kontakt med det som skjer naturlig. Kurset starter onsdag kveld med middag, og avslutter søndag med lunsj. Det vil være rom for egentid og individuell veiledning underveis i kurset.

Hvem passer kurset for?
Kurset passer for deg som ønsker å bruke skrivingen som en måte å gå dypere i deg selv på – som et verktøy for å oppdage, utforske og integrere ulike sider av deg selv. Men det kan også gi mye til deg som har skriving som fag. Når du skriver fra et ærlig sted i deg selv, vil det også lettere røre andre. Om du har et tema du ønsker å gå inn i, et skriveprosjekt som trenger fordypning – så kan kurset være en støtte til dette.

Kurset vil bli holdt på norsk, med mulighet for oversettelse til engelsk. Du kan skrive og dele på ditt eget språk.

“Skriveretreaten var fantastisk! Noe åpnet seg i meg den helga og pennen fløy over arkene.” Deltaker på Selvoppdagelse 2020


Se for deg at du er dypt forelsket, eller at du blir kjent med en ny venn som du virkelig setter pris på. Du har ikke noe ønske om å forbedre den andre. Du har bare lyst til å bli dypere kjent, med alle sider. Du vil bare utforske, spørre, lytte. Du er nysgjerrig.

Hva skjer hvis du møter deg selv på denne måten?

Denne helga vil gruppelederne dele noe de begge elsker; selvoppdagelse og skriving. Gjennom å skrive, kan vi utforske og bli kjent med oss selv på nye og overraskende måter. Å være venn med seg selv, kan bli den dypeste kjærlighetsaffæren i livet.

Priser:

Kr 4.840,- for program, alle måltider (frokost, lunsj og middag) og overnatting i delt rom* i delt hytte/delt bad.
Kr 5.640,- for program, måltider (frokost, lunsj og middag) og overnatting i enkeltrom i delt hytte/delt bad.
Leie av sengesett/håndklær er mulig for 190,-, eller du kan ta med eget. Om vi har plass, er det mulig å leie egen hytte for et tillegg på 2000,-. Denne muligheten vil være klar nærmere retreaten.

Om du må avbestille, les våre regler her.


Påmelding
Meld deg på via skjema på denne siden.
Har du spørsmål, kontakt oss på e-post.


Kursledere: 

Leena (Line Nyborg) er forfatter og skrivelærer. Hun jobber til daglig på Dharma Mountain, hvor hun også holder meditasjoner og grupper. Les mer om forfatterskapet her: linenyborg.no

 

 

 

 

Savini holder grupper i meditasjon og self-inquiry i Norge og Brasil, i tillegg til å gi individuelle sesjoner.Hun er også skribent og fotograf. Les mer: www.deepersenses.com

 

 

 

 

Forhåndsbestill en massasje

Holistic Massage – en avslappende, energigivende og velgjørende massasje for hele kroppen, hvor det brukes forskjellige teknikker tilpasset ditt individuelle behov. kr 700,- (60 min) og 1000,- (90 min) 

Bestill din time: welcome@dharmamountain.com


Hvor finner du oss?

Dharma Mountain ligger helt sør i Valdres i Hedalen.
Fra Oslo tar det ca. 2 timer med bil. Følg E16 mot Hønefoss og deretter følg E16 videre mot Fagernes. Ved Nes i Ådal, ta til venstre mot Hedalen. Etter ca. 11 km er du fremme ved Dharma Mountain.

Ta buss:  Valdresekspressen til Nes i Ådal. Taxi videre til Dharma Mountain. Vi bestiller – og du spleiser eventuelt med andre som skal til oss (275,-).

Fra Bergen, ta tog til Hønefoss og deretter buss til Nes i Ådal.


English version:

Write to discover yourself
This is a retreat where we use writing as a door-opener into ourselves. We will combine writing exercises with meditations and methods to free creativity through the body. We will learn writing exercises for starting up and also for going deeper; and we will work both in groups and individually.
We will explore how we can let go of blocks, self criticism and expectations, so we can open for a self discovery that happens by itself and a writing that can happen without rules or limitations.
The peaceful atmosphere and nature around Dharma Mountain support us to be more present and get in touch with that which happens naturally. The retreat begins with dinner on Wednesday evening and ends with lunch on Sunday. There will be free time within the program and also time for individual guidance.

Who is the retreat for?
This retreat is for those who would like to use writing to go deeper into themselves and have a tool to discover, explore and integrate different sides of themselves. It can also be useful for those who work with writing: when we write from a deeper place in ourselves, it can be easier to touch others.
If you have a project that needs deepening or a subject that you want to enter into, this retreat can be a support for that.
The retreat will be held in Norwegian, with the possibility of translation into English. We will write and share in our own language.

Prices 
4.810 NOK for program, meals (breakfast, lunch and dinner) and shared room* in shared cabin/shared bathroom.
5.610 NOK for program, meals (breakfast, lunch and dinner) and single room in shared cabin/shared bathroom.
*Shared room is only be for those who are in family. If not you will sleep on a loft in a cabin (depending on the current infection control guidelines).
Bedlinen/towels can be rented for 190 NOK or you can bring your own.
If we have space, it is possible to rent your own cabin for 2000 NOK extra. This we will know closer to the retreat.
If you need to cancel, read our terms here.


Booking
To do your booking please fill in the form on this page!
If you have any questions, please connect with us by e-mail.


Group leaders:

Leena (Line Nyborg) is a writer and writing teacher.  She has her daily work at Dharma Mountain, where she also facilitates groups. Read more about her work: linenyborg.no

Savini is leading groups in meditation and self-inquiry in Norway and Brazil, and also gives individual sessions. She is also a writer and photographer. Read more about her work: www.deepersenses.com

 

Imagine you are deeply in love. Or you meet a new friend whom you truly respect. You don’t want to fix or change the other. You just want to get to know the person deeper, all sides. You want to explore. You ask questions. You listen. You are curious. What happens if you meet yourself with the same attitude?

In this group the group leaders combine something they both love: Self-discovery and writing.
Writing can become a way to explore and befriend yourself in new and surprising ways.
Befriending yourself can become the deepest love-affair of your life.


How to get here: check travel information here

Please contact us for further questions. Welcome to the mountain!

 

 

 

  Ja jeg blir med!
  Yes book me!

  * Vennligst fyll inn alle felter.

  Navn/Name*

  Email*

  Adresse*

  Phonenumber*

  Accomodation (single/shared/home) *

  Rent bedlinen/towels 190 NOK*

  Food: gluten, lactose free or vegan? *

  Melding/message

  Nettside Design av Akatombo