Dharma Living It

Dharma Cuisine

Från stress och autopilot till medvetenhet och valfrihet

21. April 2013

 

 

Ukens kommentar av Katarina Lundblad

Katarina 097-s
Vi har kommit till gång 5, mer än halva programmet är avklarat. Denna gång börjar vi med att stanna upp en stund – reflektera kring några frågor.

Kanske gick vi med i programmet och hade stora förhoppningar om att må bättre, att få mer energi, bli värkfri, sova bättre eller känna glädje. Hur är det med ev. besvikelser, förväntningar, känslan av att sitta fast? Hur committad till träningen har jag varit, börjar jag tappa lusten att vara med eller är jag fortfarande taggad och känner lust och nyfikenhet i träningen. Vad har jag lärt och blivit medveten om hittills, hur visar sig min träning konkret och praktiskt i mitt dagliga liv? Är jag villig att göra ett nytt beslut om att fortsätta, vara öppen för vad det kan ge?
Inbjudan är ta ett beslut om att börja om på nytt. Beginner´s mind. Tålamod. Tillit.

You don´t have to like it. You just have to do it.
Keep on practicing.
Jon Kabat Zinn

Träningen med 8 veckors programmet i MBSR har visat sig att många upptäcker att de återhämtar sig snabbare från stress och att stress även reduceras. Det kanske har blivit tydligare för oss att vi har ett sk känslofokuserat copingmönster där vi är bra på att acceptera det som inte går att förändra men inte så bra på att göra något åt det som går att förändra. Eller att vi är bra på att förändra det som går att förändra men inte så bra på att acceptera det som inte går att förändra. Ju mer vi kan använda oss av båda desto bättre.

 

2259sommerfugl-263x300

Gud, ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra;
mod att förändra det jag kan;
och förstånd att inse skillnaden.
Reinhold Niebuhr

 

 

Ibland säger vi eller hör någon annan säga: ” jag är stressad” men vad menar vi verkligen med det?. Kanske utgår vi från att vi vet vad den andre menar och förmodligen tror vi att vi vet vad vi själva menar. Men, har vi verkligen utforskat och känt efter?

Hur vet du att det är stress du känner?

Hur känns det fysiskt inombords just nu? Kanske; varmt, kallt, spänt, rörligt, kaotiskt, vibrerar, kör runt. Exakt var i kroppen känner du det? Kan du känna var förnimmelsen börjar och var den slutar. Var känns det som mest obehaglig? Var i det obehagliga känns det minst? Finns det någonstans i det obehagliga som faktiskt känns neutralt? Kanske finns det någonstans i kroppen där vi inte känner något alls, en stum avstängd känsla. Hur känns det i den förnimmelsen, iskallt, svalt, som blöt snö, kall deg, stål?
Vad är det för specifika känslor och beteenden som ofta kopplas på stressen?

 

Out beyond ideawoman-relaxing-in-a-grass-fields
of wrongdoing and rightdoing,
there is a field.
I’ll meet you there.
When the soul lies down
in that grass,
the world is too full to talk about.
Ideas, language
– even the phrase “each other” –
do not make any sense.
Rumi

 

Blixtsnabbt slår fight and flight responsen till som ökar tillflöde av adrenalin och kortisol och stresscyklen hålls igång. Dömande och strävan triggar mer stress. Vi vill inte känna det som känns utan kanske något annat, lite mer eller lite mindre, bara inte just det som är just nu. En av attityderna i mindfulness är acceptans, tillåtelse. Inte att man skall bli passiverad och ett offer. Det är som det är just nu oavsett om jag vill eller inte, om det är rättvist eller inte. Fakta. Att acceptera att jag inte accepterar. Det är såhär det är just nu. När vi kan acceptera det som är kan vi börja göra medvetna val hur att förhålla oss till det som redan är.
Ju mer vi väljer medvetet ökar vår tillit till oss själva, vi känner och kraft och frihet. Ur det kommer frukter som glädje och tacksamhet.

En man jagades av en stor tiger. Han sprang så fort han kunde och nådde fram till en klippkant. Då såg han ett träd som växte just vid randen och stäckte sina grenar ner mot stupet. Mannen tog tag i en av de största grenarna och kastade sig mot stupet, hållandes grenen.
I desperation skrek han, medans tigern vrålade:
-Hjälp! Finns det någon som kan hjälpa mig?
-Ja, jag finns här, svarade en röst.
-Å, Gud, är det du? Vad ska jag göra? Hjälp mig!
-Släpp taget, svarade rösten.
Mannen tystnade en kort stund och ropade sedan:
-Finns det någon annan där?

Vi uppmärksammar vänligt utan att döma och värdera. Träningen är att våga stanna kvar, se det som är och i det seendet laddas stress ut. Vi möter så gott vi kan och så mycket vi kan utifrån var vi är med oss själva och träningen. Ju mer vi kan stanna kvar i kroppen, andningsankaret dvs i nuet så kan vi se klarare och med ökad förståelse som bidrar till att stressen sänks av sig själv. Ju mer vi är i nuet desto klarare ser vi och med ökade närvaron och medvetenhet kan gamla mönster och vanor steg för steg brytas. Vi går inte igång på stress som förr, vi är kanske mindre rädda för reaktionerna och vi tolkar mindre. Kanske vi upptäcker att vi inte alls är så stressande som vi har trott.

Forskning visar att genom träning i 8 veckors programmet så har man sett att vår hjärna är plastisk dvs föränderlig och att områden i hjärnan tex amygdala minskar och andra ökar som har att göra med självkänsla, glädje, logik, medvetenhet och närvaro.

Pay attention. Nothing more. Jon Kabat Zinn

Pay attention.
Nothing more.
Jon Kabat Zinn

 

 

dharma-eating

"We love to cook with awareness and joy - and we are happy to serve you some of the best receipies from our ´Satori´ kitchen. Try it out here…or even better visit us!"

Find more recepies at:
Dharma Cuisine!

Check also out:
Dharma - Living it!

dharma-living

"This blog is written by different people connected to Dharma Mountain Meditation and Freedom Resort - to share our different experiences with meditation, self-discovery and finding our own truth."

Read more posts from:
Dharma - Living it!

Check also out:
Dharma Cuisine!

Dharma Living It

Dharma Cuisine

Från stress och autopilot till medvetenhet och valfrihet

 

 

Ukens kommentar av Katarina Lundblad

Katarina 097-s
Vi har kommit till gång 5, mer än halva programmet är avklarat. Denna gång börjar vi med att stanna upp en stund – reflektera kring några frågor.

Kanske gick vi med i programmet och hade stora förhoppningar om att må bättre, att få mer energi, bli värkfri, sova bättre eller känna glädje. Hur är det med ev. besvikelser, förväntningar, känslan av att sitta fast? Hur committad till träningen har jag varit, börjar jag tappa lusten att vara med eller är jag fortfarande taggad och känner lust och nyfikenhet i träningen. Vad har jag lärt och blivit medveten om hittills, hur visar sig min träning konkret och praktiskt i mitt dagliga liv? Är jag villig att göra ett nytt beslut om att fortsätta, vara öppen för vad det kan ge?
Inbjudan är ta ett beslut om att börja om på nytt. Beginner´s mind. Tålamod. Tillit.

You don´t have to like it. You just have to do it.
Keep on practicing.
Jon Kabat Zinn

Träningen med 8 veckors programmet i MBSR har visat sig att många upptäcker att de återhämtar sig snabbare från stress och att stress även reduceras. Det kanske har blivit tydligare för oss att vi har ett sk känslofokuserat copingmönster där vi är bra på att acceptera det som inte går att förändra men inte så bra på att göra något åt det som går att förändra. Eller att vi är bra på att förändra det som går att förändra men inte så bra på att acceptera det som inte går att förändra. Ju mer vi kan använda oss av båda desto bättre.

 

2259sommerfugl-263x300

Gud, ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra;
mod att förändra det jag kan;
och förstånd att inse skillnaden.
Reinhold Niebuhr

 

 

Ibland säger vi eller hör någon annan säga: ” jag är stressad” men vad menar vi verkligen med det?. Kanske utgår vi från att vi vet vad den andre menar och förmodligen tror vi att vi vet vad vi själva menar. Men, har vi verkligen utforskat och känt efter?

Hur vet du att det är stress du känner?

Hur känns det fysiskt inombords just nu? Kanske; varmt, kallt, spänt, rörligt, kaotiskt, vibrerar, kör runt. Exakt var i kroppen känner du det? Kan du känna var förnimmelsen börjar och var den slutar. Var känns det som mest obehaglig? Var i det obehagliga känns det minst? Finns det någonstans i det obehagliga som faktiskt känns neutralt? Kanske finns det någonstans i kroppen där vi inte känner något alls, en stum avstängd känsla. Hur känns det i den förnimmelsen, iskallt, svalt, som blöt snö, kall deg, stål?
Vad är det för specifika känslor och beteenden som ofta kopplas på stressen?

 

Out beyond ideawoman-relaxing-in-a-grass-fields
of wrongdoing and rightdoing,
there is a field.
I’ll meet you there.
When the soul lies down
in that grass,
the world is too full to talk about.
Ideas, language
– even the phrase “each other” –
do not make any sense.
Rumi

 

Blixtsnabbt slår fight and flight responsen till som ökar tillflöde av adrenalin och kortisol och stresscyklen hålls igång. Dömande och strävan triggar mer stress. Vi vill inte känna det som känns utan kanske något annat, lite mer eller lite mindre, bara inte just det som är just nu. En av attityderna i mindfulness är acceptans, tillåtelse. Inte att man skall bli passiverad och ett offer. Det är som det är just nu oavsett om jag vill eller inte, om det är rättvist eller inte. Fakta. Att acceptera att jag inte accepterar. Det är såhär det är just nu. När vi kan acceptera det som är kan vi börja göra medvetna val hur att förhålla oss till det som redan är.
Ju mer vi väljer medvetet ökar vår tillit till oss själva, vi känner och kraft och frihet. Ur det kommer frukter som glädje och tacksamhet.

En man jagades av en stor tiger. Han sprang så fort han kunde och nådde fram till en klippkant. Då såg han ett träd som växte just vid randen och stäckte sina grenar ner mot stupet. Mannen tog tag i en av de största grenarna och kastade sig mot stupet, hållandes grenen.
I desperation skrek han, medans tigern vrålade:
-Hjälp! Finns det någon som kan hjälpa mig?
-Ja, jag finns här, svarade en röst.
-Å, Gud, är det du? Vad ska jag göra? Hjälp mig!
-Släpp taget, svarade rösten.
Mannen tystnade en kort stund och ropade sedan:
-Finns det någon annan där?

Vi uppmärksammar vänligt utan att döma och värdera. Träningen är att våga stanna kvar, se det som är och i det seendet laddas stress ut. Vi möter så gott vi kan och så mycket vi kan utifrån var vi är med oss själva och träningen. Ju mer vi kan stanna kvar i kroppen, andningsankaret dvs i nuet så kan vi se klarare och med ökad förståelse som bidrar till att stressen sänks av sig själv. Ju mer vi är i nuet desto klarare ser vi och med ökade närvaron och medvetenhet kan gamla mönster och vanor steg för steg brytas. Vi går inte igång på stress som förr, vi är kanske mindre rädda för reaktionerna och vi tolkar mindre. Kanske vi upptäcker att vi inte alls är så stressande som vi har trott.

Forskning visar att genom träning i 8 veckors programmet så har man sett att vår hjärna är plastisk dvs föränderlig och att områden i hjärnan tex amygdala minskar och andra ökar som har att göra med självkänsla, glädje, logik, medvetenhet och närvaro.

Pay attention. Nothing more. Jon Kabat Zinn

Pay attention.
Nothing more.
Jon Kabat Zinn

 

 

dharma-eating

"We love to cook with awareness and joy - and we are happy to serve you some of the best receipies from our ´Satori´ kitchen. Try it out here…or even better visit us!"

Find more recepies at:
Dharma Cuisine!

Check also out:
Dharma - Living it!

dharma-living

"This blog is written by different people connected to Dharma Mountain Meditation and Freedom Resort - to share our different experiences with meditation, self-discovery and finding our own truth."

Read more posts from:
Dharma - Living it!

Check also out:
Dharma Cuisine!

Nettside Design av Akatombo