Dharma Living It

Dharma Cuisine

Göra det du gör

24. March 2013

 

Ukens kommentar av Katarina Lundblad

Katarina 097-s

Mindfulness är en tusenårig tradition från buddismen som bygger på meditation och är en träning i att leva mer närvarande i vårt liv. Låter kanske enkelt men så himla svårt på grund av tidig inlärning, en kultur som inte har värderat närvaro och medvetenhet och den nutida stress som finns runt om oss. Tidigt har vi lärt oss att inte vara så mycket i kontakt med vår kropp, vårt hus och tempel hem som är mottagare av nuet. Många av oss har blivit huvudfotingar.

Vi har två ankare med oss hela livet; andningen och kontakten med underlaget. Vi styr inte andningen utan lägger bara märke till den precis som den är; ytlig, snabb (och ev tankar och känslor kring det) långsam eller kanske att vi inte vet.

Frågor jag kan ha med mig i vardagen för att stanna upp och bli mer medveten är: Hur känns det just nu? Var i kroppen? Hur förhåller jag mig till det som är just nu? Oavsett vad vi upplever kan vi medvetet välja om vi skall värdera och döma upplevelsen. Inbjudan är att steg för steg acceptera och tillåta att stunden är som den är. Att vattna vår tillit till kroppen och att alla förnimmelser vare sig det är känslor, tankar eller fysiska förnimmelser så kommer de, stannar en stund och klingar av. Ju mer tillit till kroppen och stunden kan vi tillåta verkligeheten att vara som den är för stunden. En känsla av frihet och glädje kan komma som frukt av detta.

Ibland kanske vi upplever ett kraftigt påslag av stress. Vi kan då hjälpa oss själva genom att medvetet vara fysiskt aktiva, inte för att “få bort” utan för att hjälpa kroppen att andas, öppna sig och på så sätt hantera stressen bättre. Vi kan också medvetet “göra det vi gör” dvs hacka grönsakerna, cykla, sitta på bussen, dammsuga eller bara andas och låta stressen vara där utan att involvera oss. Efter ett tag kommer påslaget att klinga av mer och mer. Ju mer vi kan träna oss i tillit till att inte “styra upp” dvs trycka ner, stänga av förnimmelser så hjälper vi oss själva på bästa sätt samtidigt som vi sänder nya signaler till vår hjärna.

hund

Stress är något som de flesta av oss är väl bekanta med och som i Sverige blivit en så kallad “folksjukdom”. När vi är stressade skruvar vi lätt ner andningen och spänner oss lite i kroppen som ett omedvetet sätt att skydda oss mot något förväntat obehagligt. Vårt uråldriga överlevnadssystem fight/flight kopplas på. Det är hjälpsamt om man har en björn från Vassfaret framför sig och man behöver springa men mindre användbart om man tänker automatiska omedvetna stressande tankar om framtiden eller ältar om något som hänt i dåtiden. Det är här attityderna kan ha en stor betydelse att ha med sig som en inre hållning och påminnelse. Forskning har visat sig att hjärnan söker obehag på några tusendels sekunder och hanterar genom fight/flight. I mindfulness tränar vi att möta med nyfikenhet och vänlighet och uppmärksamma hur det verkligen känns just nu. Inte hur jag tror det känns, hur det brukar kännas utan hur det faktiskt är just nu. Mindfulness handlar om atuppleva verkligheten som den är, inte som vi tror eller uppfattar den. Vänlighet kommer med som en följeslagare som kan öka vår tillit till att våga se, våga se utan dömande.

fightbild

Just nyfikenhet och vänlighet har visat sig ha stor betydelse vid nedstämdhet och depression.

Vår hjärna är plastisk och nya “spår” går att lära in vilket gör att vi möter livet mer öppet, objektivt och tillitsfullt med all den glädje, frihet och tacksamhet det i sig kan skapa. Ny amerikansk forskning för patienter med depression visar just detta, att genom träning i 8 veckors programmet har man fått bestående förändringar i hjärnan som lett till nya sätt att förhålla sig till negativa tankar och känslor. Att börja förstå hur automatiska stressande tankar – känslor – förnimmelser och beteende interagerar och triggar igång varandra.

Det kraftfulla med just 8 veckors programmet är att det innefattar hela vårt liv, inget som skall exkluderas från träningen. Många kanske känner igen att vi åker på en kurs i meditation och tränar under några dagar och i bästa fall fortsätter att sitta en stund varje dag. Men resten av dagen….

Precis som i meditation skall vi ingenstans, vi skall varken förbättra, förändra, minska något utan bara vara med det som är, just så som det är. Dömande och värderande är inlärt, en omedveten prägling och det vänder vi inte på en kafferast så inbjudan är att inte döma dömandet. Att göra det leder bara till mer tankar, som skapar nya känslor, fysiska förnimmelser, beteende och mer tankar och dömande.

Den röda tråden är helt enkelt att påminna sig själv igen och igen att vara i kontakt med kroppen, andningen och vara där jag är. Inkludera allt som är, så gott jag kan. Det innebär att jag kanske stänger av en känsla och vänligt är medveten om det att just nu vill jag inte, vågar inte, kan inte känna mer- Att se detta utan att döma stoppar kedjereaktioner av stress och känslor som urholkar vår självkänsla. Att droppe för droppe våga se vattnar oss med kärlek, respekt och tillit till oss själva.

 

“You might be tempted to avoid the messiness of daily living for the tranquility of stillness and peacefulness. This of course would be an attachment to stillness, and like any strong attachment, it leads to delusion. It arrests development and short-circuits the cultivation of wisdom.” ― Jon Kabat-Zinn, Wherever You Go, There You Are

“You might be tempted to avoid the messiness of daily living for the tranquility of stillness and peacefulness. This of course would be an attachment
to stillness, and like any strong attachment, it leads to delusion. It arrests development and short-circuits the cultivation of wisdom.”― Jon Kabat-Zinn, Wherever You Go, There You Are 

 

 

 

 

dharma-eating

"We love to cook with awareness and joy - and we are happy to serve you some of the best receipies from our ´Satori´ kitchen. Try it out here…or even better visit us!"

Find more recepies at:
Dharma Cuisine!

Check also out:
Dharma - Living it!

dharma-living

"This blog is written by different people connected to Dharma Mountain Meditation and Freedom Resort - to share our different experiences with meditation, self-discovery and finding our own truth."

Read more posts from:
Dharma - Living it!

Check also out:
Dharma Cuisine!

Dharma Living It

Dharma Cuisine

Göra det du gör

 

Ukens kommentar av Katarina Lundblad

Katarina 097-s

Mindfulness är en tusenårig tradition från buddismen som bygger på meditation och är en träning i att leva mer närvarande i vårt liv. Låter kanske enkelt men så himla svårt på grund av tidig inlärning, en kultur som inte har värderat närvaro och medvetenhet och den nutida stress som finns runt om oss. Tidigt har vi lärt oss att inte vara så mycket i kontakt med vår kropp, vårt hus och tempel hem som är mottagare av nuet. Många av oss har blivit huvudfotingar.

Vi har två ankare med oss hela livet; andningen och kontakten med underlaget. Vi styr inte andningen utan lägger bara märke till den precis som den är; ytlig, snabb (och ev tankar och känslor kring det) långsam eller kanske att vi inte vet.

Frågor jag kan ha med mig i vardagen för att stanna upp och bli mer medveten är: Hur känns det just nu? Var i kroppen? Hur förhåller jag mig till det som är just nu? Oavsett vad vi upplever kan vi medvetet välja om vi skall värdera och döma upplevelsen. Inbjudan är att steg för steg acceptera och tillåta att stunden är som den är. Att vattna vår tillit till kroppen och att alla förnimmelser vare sig det är känslor, tankar eller fysiska förnimmelser så kommer de, stannar en stund och klingar av. Ju mer tillit till kroppen och stunden kan vi tillåta verkligeheten att vara som den är för stunden. En känsla av frihet och glädje kan komma som frukt av detta.

Ibland kanske vi upplever ett kraftigt påslag av stress. Vi kan då hjälpa oss själva genom att medvetet vara fysiskt aktiva, inte för att “få bort” utan för att hjälpa kroppen att andas, öppna sig och på så sätt hantera stressen bättre. Vi kan också medvetet “göra det vi gör” dvs hacka grönsakerna, cykla, sitta på bussen, dammsuga eller bara andas och låta stressen vara där utan att involvera oss. Efter ett tag kommer påslaget att klinga av mer och mer. Ju mer vi kan träna oss i tillit till att inte “styra upp” dvs trycka ner, stänga av förnimmelser så hjälper vi oss själva på bästa sätt samtidigt som vi sänder nya signaler till vår hjärna.

hund

Stress är något som de flesta av oss är väl bekanta med och som i Sverige blivit en så kallad “folksjukdom”. När vi är stressade skruvar vi lätt ner andningen och spänner oss lite i kroppen som ett omedvetet sätt att skydda oss mot något förväntat obehagligt. Vårt uråldriga överlevnadssystem fight/flight kopplas på. Det är hjälpsamt om man har en björn från Vassfaret framför sig och man behöver springa men mindre användbart om man tänker automatiska omedvetna stressande tankar om framtiden eller ältar om något som hänt i dåtiden. Det är här attityderna kan ha en stor betydelse att ha med sig som en inre hållning och påminnelse. Forskning har visat sig att hjärnan söker obehag på några tusendels sekunder och hanterar genom fight/flight. I mindfulness tränar vi att möta med nyfikenhet och vänlighet och uppmärksamma hur det verkligen känns just nu. Inte hur jag tror det känns, hur det brukar kännas utan hur det faktiskt är just nu. Mindfulness handlar om atuppleva verkligheten som den är, inte som vi tror eller uppfattar den. Vänlighet kommer med som en följeslagare som kan öka vår tillit till att våga se, våga se utan dömande.

fightbild

Just nyfikenhet och vänlighet har visat sig ha stor betydelse vid nedstämdhet och depression.

Vår hjärna är plastisk och nya “spår” går att lära in vilket gör att vi möter livet mer öppet, objektivt och tillitsfullt med all den glädje, frihet och tacksamhet det i sig kan skapa. Ny amerikansk forskning för patienter med depression visar just detta, att genom träning i 8 veckors programmet har man fått bestående förändringar i hjärnan som lett till nya sätt att förhålla sig till negativa tankar och känslor. Att börja förstå hur automatiska stressande tankar – känslor – förnimmelser och beteende interagerar och triggar igång varandra.

Det kraftfulla med just 8 veckors programmet är att det innefattar hela vårt liv, inget som skall exkluderas från träningen. Många kanske känner igen att vi åker på en kurs i meditation och tränar under några dagar och i bästa fall fortsätter att sitta en stund varje dag. Men resten av dagen….

Precis som i meditation skall vi ingenstans, vi skall varken förbättra, förändra, minska något utan bara vara med det som är, just så som det är. Dömande och värderande är inlärt, en omedveten prägling och det vänder vi inte på en kafferast så inbjudan är att inte döma dömandet. Att göra det leder bara till mer tankar, som skapar nya känslor, fysiska förnimmelser, beteende och mer tankar och dömande.

Den röda tråden är helt enkelt att påminna sig själv igen och igen att vara i kontakt med kroppen, andningen och vara där jag är. Inkludera allt som är, så gott jag kan. Det innebär att jag kanske stänger av en känsla och vänligt är medveten om det att just nu vill jag inte, vågar inte, kan inte känna mer- Att se detta utan att döma stoppar kedjereaktioner av stress och känslor som urholkar vår självkänsla. Att droppe för droppe våga se vattnar oss med kärlek, respekt och tillit till oss själva.

 

“You might be tempted to avoid the messiness of daily living for the tranquility of stillness and peacefulness. This of course would be an attachment to stillness, and like any strong attachment, it leads to delusion. It arrests development and short-circuits the cultivation of wisdom.” ― Jon Kabat-Zinn, Wherever You Go, There You Are

“You might be tempted to avoid the messiness of daily living for the tranquility of stillness and peacefulness. This of course would be an attachment
to stillness, and like any strong attachment, it leads to delusion. It arrests development and short-circuits the cultivation of wisdom.”― Jon Kabat-Zinn, Wherever You Go, There You Are 

 

 

 

 

dharma-eating

"We love to cook with awareness and joy - and we are happy to serve you some of the best receipies from our ´Satori´ kitchen. Try it out here…or even better visit us!"

Find more recepies at:
Dharma Cuisine!

Check also out:
Dharma - Living it!

dharma-living

"This blog is written by different people connected to Dharma Mountain Meditation and Freedom Resort - to share our different experiences with meditation, self-discovery and finding our own truth."

Read more posts from:
Dharma - Living it!

Check also out:
Dharma Cuisine!

Nettside Design av Akatombo