Dharma Living It

Dharma Cuisine

Jeg er meg

14. May 2013

Av Monica Gangi

Tankene – er de meg eller er de bare noe som kommer innom?

Underveis i dette kurset har det gått opp for meg at jeg ofte er mine tanker. Det vil si at jeg identifiserer meg med dem, og lever dem. Det har vært en verdifull bevisstgjøring å oppdage dette, slik at jeg kan gå ut av denne identifikasjonen.

 

Gangi Jeg er meg-2

Jeg er meg – og tankene mine er tanker.

dharma-eating

"We love to cook with awareness and joy - and we are happy to serve you some of the best receipies from our ´Satori´ kitchen. Try it out here…or even better visit us!"

Find more recepies at:
Dharma Cuisine!

Check also out:
Dharma - Living it!

dharma-living

"This blog is written by different people connected to Dharma Mountain Meditation and Freedom Resort - to share our different experiences with meditation, self-discovery and finding our own truth."

Read more posts from:
Dharma - Living it!

Check also out:
Dharma Cuisine!

Dharma Living It

Dharma Cuisine

Jeg er meg

Av Monica Gangi

Tankene – er de meg eller er de bare noe som kommer innom?

Underveis i dette kurset har det gått opp for meg at jeg ofte er mine tanker. Det vil si at jeg identifiserer meg med dem, og lever dem. Det har vært en verdifull bevisstgjøring å oppdage dette, slik at jeg kan gå ut av denne identifikasjonen.

 

Gangi Jeg er meg-2

Jeg er meg – og tankene mine er tanker.

dharma-eating

"We love to cook with awareness and joy - and we are happy to serve you some of the best receipies from our ´Satori´ kitchen. Try it out here…or even better visit us!"

Find more recepies at:
Dharma Cuisine!

Check also out:
Dharma - Living it!

dharma-living

"This blog is written by different people connected to Dharma Mountain Meditation and Freedom Resort - to share our different experiences with meditation, self-discovery and finding our own truth."

Read more posts from:
Dharma - Living it!

Check also out:
Dharma Cuisine!

Nettside Design av Akatombo