Dharma Living It

Dharma Cuisine

Känn det behagliga medans det är där

8. April 2013

 

Ukens kommentar av Katarina Lundblad

Katarina 097-s
I vecka tre tränar vi att stanna upp och bli medveten om att vi upplever en behaglig förnimmelse, känsla. Man kan ju undra hur det är möjligt att missa det vi längtar så mycket efter…Vår omedvetna autopilot är och drivkraften framåt mot ett bättre nästa ögonblick är stark. I vecka tre tränar vi under en vecka att lägga märke till behagliga förnimmelser. För att tydliggöra upplevelsen får man med sig några frågor som man kan ställa om man vill.

Hur ser situtionen ut? Vad hände? Hur kändes det fysiskt? Vilka känslor kände du? Hur såg tankeflödet ut? Var i kroppen upplevde du detta?

När vi har det jobbigt och utmanande är det väldigt lätt att vi inte “förväntar” oss att det kan kännas behagligt vilket gör att vi enkelt missar ögonblicket. Likaså när vi har ett stresspåslag eller smärta i kroppen är det lätt att vi generaliserar óch upplever allt som sker inombords som stress eller smärta. Vi utforskar helt ekelt inte vår upplevelse utan drar sekundsnabba slutsater. Våra slutsater följs sedan av tankar-nya känslor och förnimmerlser och beteende utifrån vår tidigare dragna slutsats.

Man har valt att ha med denna övning tidigt i programmet för att göra deltagaren medveten om att det finns ögonblick som vi missar som är behagliga. Dessa stunder kan vara några sekunder, vardagliga, utan att de har någon koppling till om vi har god eller dålig ekonomi, om vi är friska eller inte. Självklart är det så att ju mer vi är medvetna om dessa ögonblick hur korta de än är så får vi mer tillit till kroppen, oss själva, andra och livet.

Vi kan medvetet välja var vi lägger fokus. Inte att vi exkluderar eller stänger av något obehagligt. Vi låter det vara, stannar i ankaret anding och underlag och kommer vänligt och bestämt tillbaka till det behagliga som vi valt att hålla fokus på.

IMG_2758DSC_9168DSC_9624

“Vi lever i ögonblicket, i den värld vi uppmärksammar. Det betyder att hjärnan skapar vår värld när den bestämmer vad vi skall lägga märke till.” Åsa Nilsonne, Professor, psykiatriker och terapuet i DBT (Dialektisk Beteende Terapi, Mindfulness är en av grundpelarna i DBT.)

Vi tränar oss att känna våra gränser i alla övningar vi gör speciellt i mindful yoga. Om vi har en tendens att puscha för att komma fram till våra mål, undika som ett sätt att skydda oss så kommer det såklart fram i träningen. Återigen tränar vi att öppet se hur vi möter vår gräns och att göra det utan att döma eller värdera. Ju mer vi kan möta vår gräns, vila där samarbetar vi med kroppen. I yogan som man gör i mindfulnesss handlar det inte om positionen i sig utan om vår närvaro i rörelsen, att vara med i hela kroppen med respekt för just vår kropps begränsingar och öppen för att det kan förändras.

En del av oss har långvarig stress, chock och trauma som uttrycker sig bla i kroppen genom stumhet, avstängdhet och att inte känna vissa delar av kroppen. Det kan upplevas obahagligt att vara i kontakt med dessa avstängda områden. Vi tränar att inkludera dem vänligt. Hela kroppen är med även om vi inte känner och är närvarande i hela kroppen. Jag, Katarina har levt stor del av mitt vuxna liv utan att känna kroppen. Jag visste inte om att jag var avstängd och mer eller mindre levde i dissassociation, “utanför kroppen” Det var först när jag kom i kontakt med terapueter som själva mediterar och arbetar med meditation som utgångspunkt i sitt terapeutiska arbete och liv som jag började känna att jag inte var i min kropp, inte kunde känna. Det var första steget på en lång, lång resa tillbaka till mig själv och livet.

 

” The soil of practice requires the fertilizer of deep self-acceptance and self-compassion. Harshness and striving ultimately engender unawareness and insensitivity, furterhing fragmentation just when we have an opportunity to recognize that we are already ok, already whole”

Jon Kabat Zinn

 

dharma-eating

"We love to cook with awareness and joy - and we are happy to serve you some of the best receipies from our ´Satori´ kitchen. Try it out here…or even better visit us!"

Find more recepies at:
Dharma Cuisine!

Check also out:
Dharma - Living it!

dharma-living

"This blog is written by different people connected to Dharma Mountain Meditation and Freedom Resort - to share our different experiences with meditation, self-discovery and finding our own truth."

Read more posts from:
Dharma - Living it!

Check also out:
Dharma Cuisine!

Dharma Living It

Dharma Cuisine

Känn det behagliga medans det är där

 

Ukens kommentar av Katarina Lundblad

Katarina 097-s
I vecka tre tränar vi att stanna upp och bli medveten om att vi upplever en behaglig förnimmelse, känsla. Man kan ju undra hur det är möjligt att missa det vi längtar så mycket efter…Vår omedvetna autopilot är och drivkraften framåt mot ett bättre nästa ögonblick är stark. I vecka tre tränar vi under en vecka att lägga märke till behagliga förnimmelser. För att tydliggöra upplevelsen får man med sig några frågor som man kan ställa om man vill.

Hur ser situtionen ut? Vad hände? Hur kändes det fysiskt? Vilka känslor kände du? Hur såg tankeflödet ut? Var i kroppen upplevde du detta?

När vi har det jobbigt och utmanande är det väldigt lätt att vi inte “förväntar” oss att det kan kännas behagligt vilket gör att vi enkelt missar ögonblicket. Likaså när vi har ett stresspåslag eller smärta i kroppen är det lätt att vi generaliserar óch upplever allt som sker inombords som stress eller smärta. Vi utforskar helt ekelt inte vår upplevelse utan drar sekundsnabba slutsater. Våra slutsater följs sedan av tankar-nya känslor och förnimmerlser och beteende utifrån vår tidigare dragna slutsats.

Man har valt att ha med denna övning tidigt i programmet för att göra deltagaren medveten om att det finns ögonblick som vi missar som är behagliga. Dessa stunder kan vara några sekunder, vardagliga, utan att de har någon koppling till om vi har god eller dålig ekonomi, om vi är friska eller inte. Självklart är det så att ju mer vi är medvetna om dessa ögonblick hur korta de än är så får vi mer tillit till kroppen, oss själva, andra och livet.

Vi kan medvetet välja var vi lägger fokus. Inte att vi exkluderar eller stänger av något obehagligt. Vi låter det vara, stannar i ankaret anding och underlag och kommer vänligt och bestämt tillbaka till det behagliga som vi valt att hålla fokus på.

IMG_2758DSC_9168DSC_9624

“Vi lever i ögonblicket, i den värld vi uppmärksammar. Det betyder att hjärnan skapar vår värld när den bestämmer vad vi skall lägga märke till.” Åsa Nilsonne, Professor, psykiatriker och terapuet i DBT (Dialektisk Beteende Terapi, Mindfulness är en av grundpelarna i DBT.)

Vi tränar oss att känna våra gränser i alla övningar vi gör speciellt i mindful yoga. Om vi har en tendens att puscha för att komma fram till våra mål, undika som ett sätt att skydda oss så kommer det såklart fram i träningen. Återigen tränar vi att öppet se hur vi möter vår gräns och att göra det utan att döma eller värdera. Ju mer vi kan möta vår gräns, vila där samarbetar vi med kroppen. I yogan som man gör i mindfulnesss handlar det inte om positionen i sig utan om vår närvaro i rörelsen, att vara med i hela kroppen med respekt för just vår kropps begränsingar och öppen för att det kan förändras.

En del av oss har långvarig stress, chock och trauma som uttrycker sig bla i kroppen genom stumhet, avstängdhet och att inte känna vissa delar av kroppen. Det kan upplevas obahagligt att vara i kontakt med dessa avstängda områden. Vi tränar att inkludera dem vänligt. Hela kroppen är med även om vi inte känner och är närvarande i hela kroppen. Jag, Katarina har levt stor del av mitt vuxna liv utan att känna kroppen. Jag visste inte om att jag var avstängd och mer eller mindre levde i dissassociation, “utanför kroppen” Det var först när jag kom i kontakt med terapueter som själva mediterar och arbetar med meditation som utgångspunkt i sitt terapeutiska arbete och liv som jag började känna att jag inte var i min kropp, inte kunde känna. Det var första steget på en lång, lång resa tillbaka till mig själv och livet.

 

” The soil of practice requires the fertilizer of deep self-acceptance and self-compassion. Harshness and striving ultimately engender unawareness and insensitivity, furterhing fragmentation just when we have an opportunity to recognize that we are already ok, already whole”

Jon Kabat Zinn

 

dharma-eating

"We love to cook with awareness and joy - and we are happy to serve you some of the best receipies from our ´Satori´ kitchen. Try it out here…or even better visit us!"

Find more recepies at:
Dharma Cuisine!

Check also out:
Dharma - Living it!

dharma-living

"This blog is written by different people connected to Dharma Mountain Meditation and Freedom Resort - to share our different experiences with meditation, self-discovery and finding our own truth."

Read more posts from:
Dharma - Living it!

Check also out:
Dharma Cuisine!

Nettside Design av Akatombo