Mindfulness instruktørkurs

Dharma Mountain Meditation & Freedom Resort tilbyr nå instruktørkurs i Mindfulness. Kurset baseres på innholdet og temaene i “8-ukers programmet” i MBSR (mindfulness-basert stressreduksjon) utviklet av professor Jon Kabat Zinn ved Center for Mindfulness, Medical School Massachusetts, USA.

Kurset passer spesielt for deg som har et arbeid der du er i samspill med andre mennesker som feks: innenfor helsevesenet, som lærer, i barnevernet, i psykiatrien, rusmiddelomsorgen, fengselsvesenet, med somatikk/smertebehandling, personlig ledelses- funksjon, eldreomsorg, barnehager.

Kurset vil gi deg mer kunnskap og praktisk erfaring i bruken av mindfulness, og lære deg å instruere mindfulness videre til andre. Du får kunnskap om bakgrunnen for øvelsene som bidrar til at du kan følge opp deltagernes og gruppens erfaringer på en tydeligere måte. Du kan anvende instruktørkurset som del av gruppebehandling, i individuelle samtaler, til å lede grupper i mindfulness og som et verktøy til økt selvkunnskap og egenverd.

Kurset er godkjent som 30 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening.

Kursets innhold:

 • fordypning i grunnleggende begreper, metode og holdning, bl.a. Jon Kabat Zinns syv grunnholdninger
 • bevisstgjøring av egne tanker, følelser, fysiske fornemmelser, vaner, mønstre
 • trening i å undervise og presentere grunnleggende øvelser
 • stressfysiologi
 • å lytte med nærvær og lydhørhet
 • Metta – Loving kindness-begrepet
 • innblikk i hvordan mindfulness kan brukes i stress-,
 • smerte- og angstproblematikk
 • å integrere de sentrale begrepene og holdningene innen
 • for mindfulness i arbeid og hverdag
 • mindfulness som egenomsorg
 • en dags retreat med stille og aktive meditasjoner

Tyngden i kurset bygger på deltagernes egen villighet til å trene.

Mellom undervisningshelgene får man treningsoppgaver basert på egne opplevelser, som tas opp i gruppen parvis eller gruppevis for refleksjon. Du anbefales å ha en dagbok for å skrive ned egne refleksjoner.

I perioder er vi i stillhet for økt fordypning og for å integrere erfaringer.

Det er en fordel om du på forhånd har deltatt på noen av Katarinas grunnkurs i mindfulness eller har tilsvarende erfaring med mindfulness, for eksempel tatt 8-ukers programmet.

Instruktørkurset går over tre helger, og holdes på Dharma Mountain Meditation & Freedom Resort – et retreat senter som er drevet i mange år med meditasjon og mindfulness som grunnsten.

Kursdatoer:

Kurset består av 6 undervisnings- dager fordelt på 3 helger.

Alle helgene begynner på fredag kl. 1700 og avsluttes søndag kl. 14.00.

Del 1: 27. – 29. september 2013
Del 2: 01. – 03. november 2013
Del 3: 07. – 09. februar 2014

Påmelding:

Bindende påmelding til welcome@dharmamountain.com innen 10. september 2013.

Pris:

Totalt for alle tre helger:

Earlybird pris ved betaling før 10. september: NOK 14.500,-
(herav er NOK 7.800,- kursavgift, NOK 6.700,- er kost og losji)

Ved betaling etter earlybird-dato er prisen NOK 15.200,-

Kurslitteratur (inngår ikke i prisen, hver deltager kjøper selv):
”Vart du än går är du där” (”Wherever You Go, There You Are”) av Jon Kabat Zinn.

Nettside Design av Akatombo