Dharma Living It

Dharma Cuisine

Å møte gamle mønstre

7. May 2013

Av Monica Gangi

Jeg er overrasket over hvor dypt i oss gamle mønstre sitter.

Vi skulle stille oss på et sted i rommet vi var i og kjenne hva dette gjorde med oss. Jeg hadde ikke lyst til å gå inn i et hjørne hjemme hvor det var to vegger og en trapp på den tredje siden av meg. Jeg ble mindre og mindre, og krøp litt i sammen i måten å stå på. Pusten ble liten og trang, og det var virkelig ubehagelig.

Etterpå skulle vi stille oss et sted i rommet hvor vi hadde lyst til å stå. For meg var det midt i rommet hvor jeg hadde utsikt ut vinduer på to vegger. Det var åpent og oversiktlig, og der var det godt å stå.

Jeg tror at kroppen min husker og reagerer ut i fra noe jeg har opplevd tidligere i livet – som kanskje ikke har noe med situasjonen under øvelsen å gjøre i det hele tatt. Og allikevel spiller kroppen ut dramaet som den har erindringer om fordi den går over på autopilot ut i fra tidligere erfaringer.

dharma-eating

"We love to cook with awareness and joy - and we are happy to serve you some of the best receipies from our ´Satori´ kitchen. Try it out here…or even better visit us!"

Find more recepies at:
Dharma Cuisine!

Check also out:
Dharma - Living it!

dharma-living

"This blog is written by different people connected to Dharma Mountain Meditation and Freedom Resort - to share our different experiences with meditation, self-discovery and finding our own truth."

Read more posts from:
Dharma - Living it!

Check also out:
Dharma Cuisine!

Dharma Living It

Dharma Cuisine

Å møte gamle mønstre

Av Monica Gangi

Jeg er overrasket over hvor dypt i oss gamle mønstre sitter.

Vi skulle stille oss på et sted i rommet vi var i og kjenne hva dette gjorde med oss. Jeg hadde ikke lyst til å gå inn i et hjørne hjemme hvor det var to vegger og en trapp på den tredje siden av meg. Jeg ble mindre og mindre, og krøp litt i sammen i måten å stå på. Pusten ble liten og trang, og det var virkelig ubehagelig.

Etterpå skulle vi stille oss et sted i rommet hvor vi hadde lyst til å stå. For meg var det midt i rommet hvor jeg hadde utsikt ut vinduer på to vegger. Det var åpent og oversiktlig, og der var det godt å stå.

Jeg tror at kroppen min husker og reagerer ut i fra noe jeg har opplevd tidligere i livet – som kanskje ikke har noe med situasjonen under øvelsen å gjøre i det hele tatt. Og allikevel spiller kroppen ut dramaet som den har erindringer om fordi den går over på autopilot ut i fra tidligere erfaringer.

dharma-eating

"We love to cook with awareness and joy - and we are happy to serve you some of the best receipies from our ´Satori´ kitchen. Try it out here…or even better visit us!"

Find more recepies at:
Dharma Cuisine!

Check also out:
Dharma - Living it!

dharma-living

"This blog is written by different people connected to Dharma Mountain Meditation and Freedom Resort - to share our different experiences with meditation, self-discovery and finding our own truth."

Read more posts from:
Dharma - Living it!

Check also out:
Dharma Cuisine!

Nettside Design av Akatombo