Dharma Living It

Dharma Cuisine

Se det obehagliga med öppenhet och vänlighet

14. April 2013

Mindfulness is loving kindness.
Jon Kabat Zinn

Ukens kommentar av Katarina Lundblad

Katarina 097-s

Stanna kvar i kroppen

De flesta av oss är väl bekanta med stress och har förmodligen någon gång känt mer utmanande känslor som tex. smärta, ångest, nedstämdhet eller sorg. Det är en del av att vara människa. Genom prägling och uppforstran lär vi oss medvetet eller omedvetet hur vi skall möta känslor. När jag gick i skolan pratade man aldrig om känslor inte ens vid svåra situationer.På samma sätt som många av oss lärt hemifrån gjorde man på den tiden i skolan. Man tystande ner, låtsades som inget, tryckte undan och förträngde. Vi har överlevt som art genom fight/flight och självklart är det mycket värdefullt vid fara, men inte vid stressande negativa oroframkallande tankar.

I boken “Mindfulness mot nedstämdhet” av de världsledande forskarna, psykologerna och meditatörerna Williams, Teasdale, Segal och Kabat-Zinn skriver man om betydelsen av att möta obehag med nyfikenhet och vänlighet och hur det förändrar hjärnan, att den limbiska delen av hjärnan får mindre utrymme när vi tar in information (fight/flight)och mer i neo cortex (logiskt tänkande)där vi kan ta medvetna beslut utifrån här och nu och där det förflutna har mindre makt över oss. Erfarenheterna är inte längre laddade på samma sätt och kan integreras.

I boken skriver de “Vi kan reagera på vår stress, nedstämdhet som om den vore ett hot, och när vi gör det utlöses hjärnans “undvikandesystem”, det inte bara kyler ner den instintiva motpolen, vår lust att närma oss känslan eller en annan person med tex engagemang och välvilja, utan får oss att undvika våra egna impulser och känslor genom att förtränga dem, frysa ut eller in dem och på olika sätt låtsas som de inte existerar. Konskevensen blir inte att vi bara förlorar kontakten med våra oönskade negativa känslor och kropps-förnimmelser utan också stympar vår förmåga att känna överhuvudtaget, vare sig det handlar om goda eller mer utmanande känslor.”

I trauma och chock är konskevensen ännu större på hjärnan och vår kropp, vi fryser, stänger av helt. Den amerikanska militären samarbetar just nu med Center for Mindfulness i USA och forskning pågår hur att arbeta med hemvändande soldater som lider av Post Traumatisk Stresssyndrom och träning i mindfulnes.

Med stor vänlighet, villighet och mod kan man träna sig att komma tillbaka från tillstånd av dissassociation, det är min egen livserfarenhet.

Genom att förstå vad som händer inombord på ett medvetet sätt, sätta ord känslor och förnimmelser, beskriva utan att döma och värdera. Utgångspunkten är att hitta sin trygga bas i ankaret kroppen genom kontakt med underlaget, upplevelsen av att vara en hel kropp och andningen. De är alltid där!

(i ångest, starkt stress, rädsla känner vi oftast just de delar som är obehagliga men inte resten av kroppen och oftas har vi ingen kontakt med fötterna, underlaget)

Jag har genom åren arbetat en hel del med människor som mått dåligt av fysisk och psykisk smärta, trauma, panikångest och varit utanför kroppen, dvs inte riktigt i kontakt. Bara genom att hjälpa till att stanna kvar i kroppen reduceras massor av stress och rädsla.

I mindfulness finns inga krav så om jag inte vill, kan eller vågar så ser jag det i respekt för mig själv.

Ju mer jag vågar se oavsett så vattnas tilliten till oss själva, självrespekt.

 

Don’t turn your head.
Keep looking
at the bandaged place.
That’s where
the light enters you.

Rumi

 

dharma-eating

"We love to cook with awareness and joy - and we are happy to serve you some of the best receipies from our ´Satori´ kitchen. Try it out here…or even better visit us!"

Find more recepies at:
Dharma Cuisine!

Check also out:
Dharma - Living it!

dharma-living

"This blog is written by different people connected to Dharma Mountain Meditation and Freedom Resort - to share our different experiences with meditation, self-discovery and finding our own truth."

Read more posts from:
Dharma - Living it!

Check also out:
Dharma Cuisine!

Dharma Living It

Dharma Cuisine

Se det obehagliga med öppenhet och vänlighet

Mindfulness is loving kindness.
Jon Kabat Zinn

Ukens kommentar av Katarina Lundblad

Katarina 097-s

Stanna kvar i kroppen

De flesta av oss är väl bekanta med stress och har förmodligen någon gång känt mer utmanande känslor som tex. smärta, ångest, nedstämdhet eller sorg. Det är en del av att vara människa. Genom prägling och uppforstran lär vi oss medvetet eller omedvetet hur vi skall möta känslor. När jag gick i skolan pratade man aldrig om känslor inte ens vid svåra situationer.På samma sätt som många av oss lärt hemifrån gjorde man på den tiden i skolan. Man tystande ner, låtsades som inget, tryckte undan och förträngde. Vi har överlevt som art genom fight/flight och självklart är det mycket värdefullt vid fara, men inte vid stressande negativa oroframkallande tankar.

I boken “Mindfulness mot nedstämdhet” av de världsledande forskarna, psykologerna och meditatörerna Williams, Teasdale, Segal och Kabat-Zinn skriver man om betydelsen av att möta obehag med nyfikenhet och vänlighet och hur det förändrar hjärnan, att den limbiska delen av hjärnan får mindre utrymme när vi tar in information (fight/flight)och mer i neo cortex (logiskt tänkande)där vi kan ta medvetna beslut utifrån här och nu och där det förflutna har mindre makt över oss. Erfarenheterna är inte längre laddade på samma sätt och kan integreras.

I boken skriver de “Vi kan reagera på vår stress, nedstämdhet som om den vore ett hot, och när vi gör det utlöses hjärnans “undvikandesystem”, det inte bara kyler ner den instintiva motpolen, vår lust att närma oss känslan eller en annan person med tex engagemang och välvilja, utan får oss att undvika våra egna impulser och känslor genom att förtränga dem, frysa ut eller in dem och på olika sätt låtsas som de inte existerar. Konskevensen blir inte att vi bara förlorar kontakten med våra oönskade negativa känslor och kropps-förnimmelser utan också stympar vår förmåga att känna överhuvudtaget, vare sig det handlar om goda eller mer utmanande känslor.”

I trauma och chock är konskevensen ännu större på hjärnan och vår kropp, vi fryser, stänger av helt. Den amerikanska militären samarbetar just nu med Center for Mindfulness i USA och forskning pågår hur att arbeta med hemvändande soldater som lider av Post Traumatisk Stresssyndrom och träning i mindfulnes.

Med stor vänlighet, villighet och mod kan man träna sig att komma tillbaka från tillstånd av dissassociation, det är min egen livserfarenhet.

Genom att förstå vad som händer inombord på ett medvetet sätt, sätta ord känslor och förnimmelser, beskriva utan att döma och värdera. Utgångspunkten är att hitta sin trygga bas i ankaret kroppen genom kontakt med underlaget, upplevelsen av att vara en hel kropp och andningen. De är alltid där!

(i ångest, starkt stress, rädsla känner vi oftast just de delar som är obehagliga men inte resten av kroppen och oftas har vi ingen kontakt med fötterna, underlaget)

Jag har genom åren arbetat en hel del med människor som mått dåligt av fysisk och psykisk smärta, trauma, panikångest och varit utanför kroppen, dvs inte riktigt i kontakt. Bara genom att hjälpa till att stanna kvar i kroppen reduceras massor av stress och rädsla.

I mindfulness finns inga krav så om jag inte vill, kan eller vågar så ser jag det i respekt för mig själv.

Ju mer jag vågar se oavsett så vattnas tilliten till oss själva, självrespekt.

 

Don’t turn your head.
Keep looking
at the bandaged place.
That’s where
the light enters you.

Rumi

 

dharma-eating

"We love to cook with awareness and joy - and we are happy to serve you some of the best receipies from our ´Satori´ kitchen. Try it out here…or even better visit us!"

Find more recepies at:
Dharma Cuisine!

Check also out:
Dharma - Living it!

dharma-living

"This blog is written by different people connected to Dharma Mountain Meditation and Freedom Resort - to share our different experiences with meditation, self-discovery and finding our own truth."

Read more posts from:
Dharma - Living it!

Check also out:
Dharma Cuisine!

Nettside Design av Akatombo