Sessions

Dharma Massage & Sessions

During groups and retreats we offer different sessions and massages.
We recommend you to book before you come, to see which terapist and which sessions we can offer you.

Under grupper og retreater tilbyr vi forskjellige massasjer. Vi anbefaler at du bestiller time før du kommer.


Holistic Massage
A relaxing, energy-rewarding and beneficial massage for the whole body, where we use different techniques suitable to your individual needs. NOK 690, – (60 min)

Helhetsmassasje
En avslappende, energi-givende og velgjørende massasje for hele kroppen, hvor det brukes forskjellige teknikker tilpasset ditt individuelle behov. kr 690,- (60 min)


Aroma Massage
A lighter form of massage therapy where we use essential oils selected for your needs. This type of massage is circulation-enhancing, relaxes the nervous system and is especially recommended in case to reduce stress and stimulate the immune system. NOK 690, – (60 min)

Aromamassasje

En lettere form for massasjeterapi hvor det brukes eteriske oljer som velges ut i fra ditt behov. Denne type massasje virker sirkulasjonsfremmende, avslappene på nervesystemet og er spesielt anbefalt ved stress og for å stimulere immunsystemet. kr 690,- (60 min)


Reorienting Councelling Session with Santoshi Pörner
– An into depth meeting in presence with the mystery of the heart and body as a guide –

With possibilities for more clarity, awareness.  Becoming more known with your inner essential qualities, more contact with your Self and what is, your own support and potential. You will recieve support in coming in more contact with your body and heart and learning more from yourself of how to come out of the stress and defenseresponses of the body and mind.

Reorienting Councelling Session
– Ett fördjupat möte i medveten närvaro med hjärtats og kroppens magiska veiledande magi som guide –

Du erbjuds möjligheter til ökad klarhet, ökad bevisthet, bli mer kjennt med dine inre essensiella kvaliteter, fördjupad kontakt med det som bara är, din egen support og potentiale. Du får stöd i att få mer kontakt med din kropps og hjertes visdom og lere mer kring hur du kan stödja deg att mer og komma ur kroppens og sinnets stress – og forsvarsresponser.

690 NOK


 

Bestill din time: telefon 94 89 10 10 eller send en mail: welcome@dharmamountain.com

Nettside Design av Akatombo