Dharma Living It

Dharma Cuisine

Slutet och en ny början – resten av vårt liv om jag vill…

12. May 2013

 

Ukens kommentar av Katarina Lundblad

Katarina 097-s

Slutet och en ny början. Resten av vårt liv om jag vill…

Under hela 8 veckors programmet träna vi att mer och mer stå i oss själva och i träningen. Steg för steg att bli mer integrerad i det naturliga och självklara; att vara mer i kontakt med vår kropp och mer närvarande i det vi gör; äta, laga mat, diska, cykla,tömma soporna, duscha, dammsuga, ta ett glas vatten, en kopp kaffe, umgås med vänner eller jobba. Leva i vårt liv helt enkelt, men med mer närvaro och medvetenhet.
Frukterna av detta är många, visar både mina egna och våra deltagares erfarenheter och tusentals patienters rapporter från forskning världen över. Mer glädje och medvetenhet om just denna glädje som i sig skapar tacksamhet, ökad kreativitet, mer tillit till oss själva och livet, frihet bortom prägling och uppfostran, stillhet och en ökad förmåga att hantera smärta och stress – och mycket mycket mer.

Ett sätt att beskriva det är att vårt utrymme av nu har ökat – vilket minskar inflytandet från då; dvs minnen och projektion till en tänkt framtid. Våra perspektiv vidgas i nuet och vi får en bredare och djupare bild av oss själva, andra och livet. Ett sätt att illustrera det är genom att vi tittar oss i en spegel på nära håll. Hur skulle livet vara om vi bedömde oss själva utifrån den snäva bilden. Ju längre ifrån speglen vi står, ju mer får vi med av oss själva och bilden av oss själva blir mer vid och komplex.

 

woman-looking-in-mirror

 

“Jag är enorm, jag innehåller mångfald”
Walt Whitman

Ett annat klassiskt buddistisk sätt är att lägga lite salt i ett glas med vatten. Om vi smakar på vattnet kommer det förmodligen att smaka salt. Ju mer vi fyller på med vatten så minskar smaken av salt, och till slut när glaset är helt fullt kan det hända att vi inte ens märker smaken av salt.
Vi kan jämföra glaset med vår kropp, saltet med våra förnimmelser som kommer och går som skapar vågrörelser inom oss, ruckar oss och vattnet med medvetenhet. Ju mer i vår kropp, ju mer NU, ju mer medvetenhet vi har så rycks vi inte med, berörs inte, är mindre och mindre identifierade med våra tankar, känslor, minnen, impulser och förnimmelser.

 

water-glass

 

The Master sees things as they are,
without trying to control them.
She lets them go their own way,
and resides at the center of the circle.
Tao Te Ching

Det har varit en spännade resa för mig att hålla en kurs via skype i mindfulness. Spontant låter det paradoxalt, kurs i meditation via skype?
När venner på Dharma Mountain som själv mediterar och har gått kurser i mindfulness föreslog, var det en idé jag aldrig kunnat tänka ut. Jag är mycket glad över att dom kom på det och att jag sa ja! och att det var några som ville testa.
Det har varit roligt att planera hur 2,5 timme skulle komprimeras till 1-1,5 och att göra en kurs för personer jag träffat tidigare och som jag haft en relation till och inte minst utmaningen att göra det med personer som alla har många års erfarenhet av meditation och långa retreater. Att ta min roll som kursledare har varit lätt, överraskande lätt. Jag har fått många insikter i att bottna i mig själv, våga ta utrymmet, stå i  mig och våga bli sedd och mottagen i det av deltagarna. Hjärta till hjärta, beingenss to beingness.
Jag känner att jag kommit närmre mig själv i denna processen och att jag lärt känna deltagarna mer fast vi kanske mötts i mer än 10 år. Hjärtevänner.

 

100523_1472

Stand still. The trees ahead and the bushes beside you are not lost.
Wherever you are are is called Here and you must treat it as a powerful stranger.
You must ask permission to know it and to be known.
The forest breathes. Listen, it answers.
I have made this place around you.
If you leave it you may come back again, saying Here.

No two trees are the same to Raven.
No two branches are the same to Wren.
If what a tree or bush does is lost on you, you are surely lost.
Stand still. The forest knows, where you are.
You must let it find you.
David Wagoner

dharma-eating

"We love to cook with awareness and joy - and we are happy to serve you some of the best receipies from our ´Satori´ kitchen. Try it out here…or even better visit us!"

Find more recepies at:
Dharma Cuisine!

Check also out:
Dharma - Living it!

dharma-living

"This blog is written by different people connected to Dharma Mountain Meditation and Freedom Resort - to share our different experiences with meditation, self-discovery and finding our own truth."

Read more posts from:
Dharma - Living it!

Check also out:
Dharma Cuisine!

Dharma Living It

Dharma Cuisine

Slutet och en ny början – resten av vårt liv om jag vill…

 

Ukens kommentar av Katarina Lundblad

Katarina 097-s

Slutet och en ny början. Resten av vårt liv om jag vill…

Under hela 8 veckors programmet träna vi att mer och mer stå i oss själva och i träningen. Steg för steg att bli mer integrerad i det naturliga och självklara; att vara mer i kontakt med vår kropp och mer närvarande i det vi gör; äta, laga mat, diska, cykla,tömma soporna, duscha, dammsuga, ta ett glas vatten, en kopp kaffe, umgås med vänner eller jobba. Leva i vårt liv helt enkelt, men med mer närvaro och medvetenhet.
Frukterna av detta är många, visar både mina egna och våra deltagares erfarenheter och tusentals patienters rapporter från forskning världen över. Mer glädje och medvetenhet om just denna glädje som i sig skapar tacksamhet, ökad kreativitet, mer tillit till oss själva och livet, frihet bortom prägling och uppfostran, stillhet och en ökad förmåga att hantera smärta och stress – och mycket mycket mer.

Ett sätt att beskriva det är att vårt utrymme av nu har ökat – vilket minskar inflytandet från då; dvs minnen och projektion till en tänkt framtid. Våra perspektiv vidgas i nuet och vi får en bredare och djupare bild av oss själva, andra och livet. Ett sätt att illustrera det är genom att vi tittar oss i en spegel på nära håll. Hur skulle livet vara om vi bedömde oss själva utifrån den snäva bilden. Ju längre ifrån speglen vi står, ju mer får vi med av oss själva och bilden av oss själva blir mer vid och komplex.

 

woman-looking-in-mirror

 

“Jag är enorm, jag innehåller mångfald”
Walt Whitman

Ett annat klassiskt buddistisk sätt är att lägga lite salt i ett glas med vatten. Om vi smakar på vattnet kommer det förmodligen att smaka salt. Ju mer vi fyller på med vatten så minskar smaken av salt, och till slut när glaset är helt fullt kan det hända att vi inte ens märker smaken av salt.
Vi kan jämföra glaset med vår kropp, saltet med våra förnimmelser som kommer och går som skapar vågrörelser inom oss, ruckar oss och vattnet med medvetenhet. Ju mer i vår kropp, ju mer NU, ju mer medvetenhet vi har så rycks vi inte med, berörs inte, är mindre och mindre identifierade med våra tankar, känslor, minnen, impulser och förnimmelser.

 

water-glass

 

The Master sees things as they are,
without trying to control them.
She lets them go their own way,
and resides at the center of the circle.
Tao Te Ching

Det har varit en spännade resa för mig att hålla en kurs via skype i mindfulness. Spontant låter det paradoxalt, kurs i meditation via skype?
När venner på Dharma Mountain som själv mediterar och har gått kurser i mindfulness föreslog, var det en idé jag aldrig kunnat tänka ut. Jag är mycket glad över att dom kom på det och att jag sa ja! och att det var några som ville testa.
Det har varit roligt att planera hur 2,5 timme skulle komprimeras till 1-1,5 och att göra en kurs för personer jag träffat tidigare och som jag haft en relation till och inte minst utmaningen att göra det med personer som alla har många års erfarenhet av meditation och långa retreater. Att ta min roll som kursledare har varit lätt, överraskande lätt. Jag har fått många insikter i att bottna i mig själv, våga ta utrymmet, stå i  mig och våga bli sedd och mottagen i det av deltagarna. Hjärta till hjärta, beingenss to beingness.
Jag känner att jag kommit närmre mig själv i denna processen och att jag lärt känna deltagarna mer fast vi kanske mötts i mer än 10 år. Hjärtevänner.

 

100523_1472

Stand still. The trees ahead and the bushes beside you are not lost.
Wherever you are are is called Here and you must treat it as a powerful stranger.
You must ask permission to know it and to be known.
The forest breathes. Listen, it answers.
I have made this place around you.
If you leave it you may come back again, saying Here.

No two trees are the same to Raven.
No two branches are the same to Wren.
If what a tree or bush does is lost on you, you are surely lost.
Stand still. The forest knows, where you are.
You must let it find you.
David Wagoner

dharma-eating

"We love to cook with awareness and joy - and we are happy to serve you some of the best receipies from our ´Satori´ kitchen. Try it out here…or even better visit us!"

Find more recepies at:
Dharma Cuisine!

Check also out:
Dharma - Living it!

dharma-living

"This blog is written by different people connected to Dharma Mountain Meditation and Freedom Resort - to share our different experiences with meditation, self-discovery and finding our own truth."

Read more posts from:
Dharma - Living it!

Check also out:
Dharma Cuisine!

Nettside Design av Akatombo