Dharma Living It

Dharma Cuisine

Ta med berget i vardagen

31. March 2013

 

Ukens kommentar av Katarina Lundblad

Katarina 097-s

 

Fåglarna har försvunit i skyn

och nu förflyktigas det sista molnet.

Vi sitter tillsammans, berget och jag

tills bara berget finns kvar.

Li Po

 

Träningen i mindfulness är att mer och mer lära oss känna tillit till vårt hus, vår kropp och med det klingar våra överlevnadsstrategier fight/flight långsamt av steg för steg. Vi kan börja uppfatta och möta en situationer mer utifrån detta nuet kontra en tidigare upplevd stress där fight/flight kopplas på blixtsnabbt. Vår fantastiska plastiska hjärna lär sig långsamt nya mer adekvata sätt att förhålla sig till obehag och stress. Nyfikenhet, vänlighet, tålamod och villighet att träna. Igen och igen.

 

Jon Kabat Zinn liksom många visa män och kvinnor i årtusende pratar mycket om berget som en arketyp. Berg är heliga platser liksom vårt hem, vårt hus vår kropp är ett tempel. Vi har kanske kommit långt ifrån oss själva genom inlärning, omedveten prägling och olika personliga trauman och behöver kanske bekanta oss med vårt hem, lära känna det, respektera och älska det.

IMG_2552_resize 2

 

Att smaka på det inre berget, lära känna det som ett ankare som alltid är där oavsett om vi känner det eller inte. Tålmodigt väntar det på oss. Det är oföränderligt oavsett inre stämmningar, vågor och väderlekar. Stilla, tomt, stablilt. Som en inbjudan kan vi då och då pröva att känna, smaka denna kvalité.

 

 

Möta motstånd

k11120621

Med största sannolikhet kommer vi att känna motstånd någon gång eller flera gånger under 8 veckors programmet.

Träningen är att bara lägga korten på bordet för oss själva, erkänn för dig själv “jag känner motstånd”. Inbjudan är att inte stanna där utan utforksa. Hur pratar motståndet? “jag vill inte, orkar inte, pallar inte, vågar inte, kan inte, tror inte på detta”

 

 

Vi påminner oss att tankar är tankar och inte lika med fakta. Hur känns motståndet fysiskt? Tung i kroppen, dimmig, sömning, spänd, rastlös, stress? Var i kroppen känns det?

I huvudet, magen, bröstkrogen, käkarna…? Vilka känslor är jag medveten om? irritation, oro, rädsla….? Var i kroppen?

Vad upplever jag? Var? uan att döma, vädera och försöka ändra på något, göra det mindre, bättre eller annorlunda. Bara se och ge plats.

Om vi vill kan vi gå ett steg till: Inbjudan är att – så gott jag kan- vända den inre blicken dit, möta med närvaro, andning.

Hela tiden har vi sittställningen och andningen som ankare att gå tillbaka till.

Att bara veta om att vi känner motstånd utan att döma eller värdera oss själva är befriande i sig.

Öppenhet skapar mer tillit till oss själva och ökar naturligt vår egen villighet att vara mer i oss själva, hemma, närvarandes. Vi vattnar kontakten med vårt varande.

dharma-eating

"We love to cook with awareness and joy - and we are happy to serve you some of the best receipies from our ´Satori´ kitchen. Try it out here…or even better visit us!"

Find more recepies at:
Dharma Cuisine!

Check also out:
Dharma - Living it!

dharma-living

"This blog is written by different people connected to Dharma Mountain Meditation and Freedom Resort - to share our different experiences with meditation, self-discovery and finding our own truth."

Read more posts from:
Dharma - Living it!

Check also out:
Dharma Cuisine!

Dharma Living It

Dharma Cuisine

Ta med berget i vardagen

 

Ukens kommentar av Katarina Lundblad

Katarina 097-s

 

Fåglarna har försvunit i skyn

och nu förflyktigas det sista molnet.

Vi sitter tillsammans, berget och jag

tills bara berget finns kvar.

Li Po

 

Träningen i mindfulness är att mer och mer lära oss känna tillit till vårt hus, vår kropp och med det klingar våra överlevnadsstrategier fight/flight långsamt av steg för steg. Vi kan börja uppfatta och möta en situationer mer utifrån detta nuet kontra en tidigare upplevd stress där fight/flight kopplas på blixtsnabbt. Vår fantastiska plastiska hjärna lär sig långsamt nya mer adekvata sätt att förhålla sig till obehag och stress. Nyfikenhet, vänlighet, tålamod och villighet att träna. Igen och igen.

 

Jon Kabat Zinn liksom många visa män och kvinnor i årtusende pratar mycket om berget som en arketyp. Berg är heliga platser liksom vårt hem, vårt hus vår kropp är ett tempel. Vi har kanske kommit långt ifrån oss själva genom inlärning, omedveten prägling och olika personliga trauman och behöver kanske bekanta oss med vårt hem, lära känna det, respektera och älska det.

IMG_2552_resize 2

 

Att smaka på det inre berget, lära känna det som ett ankare som alltid är där oavsett om vi känner det eller inte. Tålmodigt väntar det på oss. Det är oföränderligt oavsett inre stämmningar, vågor och väderlekar. Stilla, tomt, stablilt. Som en inbjudan kan vi då och då pröva att känna, smaka denna kvalité.

 

 

Möta motstånd

k11120621

Med största sannolikhet kommer vi att känna motstånd någon gång eller flera gånger under 8 veckors programmet.

Träningen är att bara lägga korten på bordet för oss själva, erkänn för dig själv “jag känner motstånd”. Inbjudan är att inte stanna där utan utforksa. Hur pratar motståndet? “jag vill inte, orkar inte, pallar inte, vågar inte, kan inte, tror inte på detta”

 

 

Vi påminner oss att tankar är tankar och inte lika med fakta. Hur känns motståndet fysiskt? Tung i kroppen, dimmig, sömning, spänd, rastlös, stress? Var i kroppen känns det?

I huvudet, magen, bröstkrogen, käkarna…? Vilka känslor är jag medveten om? irritation, oro, rädsla….? Var i kroppen?

Vad upplever jag? Var? uan att döma, vädera och försöka ändra på något, göra det mindre, bättre eller annorlunda. Bara se och ge plats.

Om vi vill kan vi gå ett steg till: Inbjudan är att – så gott jag kan- vända den inre blicken dit, möta med närvaro, andning.

Hela tiden har vi sittställningen och andningen som ankare att gå tillbaka till.

Att bara veta om att vi känner motstånd utan att döma eller värdera oss själva är befriande i sig.

Öppenhet skapar mer tillit till oss själva och ökar naturligt vår egen villighet att vara mer i oss själva, hemma, närvarandes. Vi vattnar kontakten med vårt varande.

dharma-eating

"We love to cook with awareness and joy - and we are happy to serve you some of the best receipies from our ´Satori´ kitchen. Try it out here…or even better visit us!"

Find more recepies at:
Dharma Cuisine!

Check also out:
Dharma - Living it!

dharma-living

"This blog is written by different people connected to Dharma Mountain Meditation and Freedom Resort - to share our different experiences with meditation, self-discovery and finding our own truth."

Read more posts from:
Dharma - Living it!

Check also out:
Dharma Cuisine!

Nettside Design av Akatombo