Posts Tagged ‘nature’

Skogsbad – la naturen komme inn

Posted on: April 10th, 2020 by rachana

 (for English version scroll down)

 

Det er ikke alltid enkelt å ta seg tid til å meditere inne, til å sette seg ned å bli stille, midt i alt som skal gjøres i hverdagen. Hva med å prøve å gå ut i stedet? Her er tre enkle steg du kan følge om du vil prøve et skogsbad. 

 

Jeg blir alltid slått av hvor lett det er, å bli tilstede, ute i naturen. Enten det er ved havet, i skogen eller på fjellet. Hvor mye forandring som kan skje på så kort tid. Selv om det kjennes som jeg sitter fast i uro eller tanker, så skal det så lite til i skogen før alt det er borte, og tankene forsvinner og roen sprer seg i kroppen.

 

Naturen hjelper meg, om jeg åpner meg for den og tar den inn. Da er ikke meditasjon noe spesielt eller avansert. Da er ikke meditasjon en kamp med meg selv. Hver gang jeg kjenner det, lukta av havet mot fjeset, lyden av fuglene i trærne, så blir jeg slått av hvor tilgjengelig det er, hvor kort vei inn det er.

 

Det er verdens enkleste meditasjon. For trærne, gresset, blomstene og fjellet er allerede stille, er allerede i meditasjon. De er fortsatt i kontakt med det, som samfunnet og menneskene ikke er. Det er ingen trær som skynder seg.

 

Bruk en time ute i skogen og se selv. Og om du ikke har en skog i nærheten, bruk en park eller ei strand eller ei eng. Finn den naturen som er tilgjengelig.

 

1. Ikke skynd deg.

Begynn med å saktne farten. Si til deg selv at dette ikke er en en skogstur for å trene, for å få opp pulsen eller komme til et sted – men tvert i mot en tur uten mål eller formål. Senk tempoet. Det tar litt øvelse. Men når du får dreisen på det, vil du kjenne at å saktne farten gjør noe med deg. At det er noe kroppen liker. Det er noe som helt naturlig for den.

Om du merker at tankene er et annet sted, la sansene hente deg tilbake.

 

2. Åpne sansene dine en for en

Kjenn underlaget mot fotsålene, hvordan vekta av kroppen kjennes når du går. Legg merke til hva du kjenner mot huden og kroppen – vinden mot kinnene, den kalde eller varme lufta som kommer inn nesen.

 

La synet komme inn i stedet for å se direkte eller aktivt på noe, la heller alt få komme til deg. Legg merke til farger, former, linjer, teksturer, kontraster og bevegelse, uten å sette navn på noe.

 

Lytt etter lydene langt borte, og lydene som er helt nære, uten å sette merkelapper på hva det er du hører. La lydene komme inn.

 

Lukt Er det vår, er det sommer, er det høstlukt? Lukter det fuktig, eller av blomster? Kanskje det er noen sterke lukter som river, og noen vare lukter som nesten ikke kjennes? La luktene komme inn uten å mene noe om dem.

 

3. Bad i det

Slipp fokuset på hver enkelt sanseopplevelse, og la alle komme sammen til én. Som om du åpner vinduene i alle etasjene og lar skogslufta komme inn i alle rom. Eller som om du tar et bad i skogen, og lar alt få regne over deg og trekke inn i alle porer. Det japanerne kaller Shinrin yoku – skogsbad.

 

Om du vil kan du se om det er et sted du vil sitte ned, og bli stående, sette deg eller legge deg ned. Ta deg tid til å stilne helt. Kanskje det er en lysning, eller et tre, eller en stein som du vil sette deg på. La føttene lede deg dit du vil. Ta på et tre. Kjenn på mosen. Lukk øynene. La naturen komme inn. Bli en del av den.

 

Finn et sted å stilne helt. La naturen komme inn.

 

~~~ English version ~~~

 

It is not always easy to find time to meditate inside, to find a silent space and sit in the middle of everyday life activity. What about going outside instead? Here are three easy steps you can follow if you want to try forest bathing for yourself.  

 

I am always struck by how easy it is to become present when I’m in nature. Whether it is by the sea, in the forest or in the mountains, so much change can happen in a short time. Even if it feels like I am stuck in my mind, in thoughts and worries, it just takes a little while before everything is gone, thoughts disappear and a relaxed feeling spreads in my body.

 

My experience is that nature helps me if I am open to receive it. Then meditation is not something special or advanced. It is not a fight with myself. Every time I feel the smell of the ocean, the sound of the birds in the trees, the wind in my face, I am surprised how available it is, what a short way it is to go inside.

 

For me it is the easiest meditation in the world. Because the trees, the flowers, the mountains are already silent, in meditation. They are still connected to what the society and human beings are not. There is no tree that hurries or worries.

 

Spend an hour in the forest and feel for yourself. If you don’t have a forest nearby, go to a park, a beach or a field. Find the nature that is available. And just let these three steps guide you:

 

1. Don’t hurry

Start by slowing down. Tell yourself that this is not an exercise, training, or a trip to reach somewhere. On the contrary, it is a walk without any goal or purpose. Walk slowly. Listen to your body. It takes some practise. But when you get the hang of it, you will feel that slowing down does something. That the body likes it.

 

When you notice your thoughts are taking you somewhere else, let the senses bring you back.

 

2. Open the senses

Feel the ground under your soles as you walk, and the weight of the body as pressure under the feet. Feel your breath as you walk. Be aware of all details. Notice what you sense on your skin, the wind on your cheek, the temperature of the air coming in through your nose.

 

Let the sights come in instead of looking directly or actively at something, let all the visual impressions come to you – receive them. Instead of interpreting what you see, just notice colours, forms, lines, textures, contrasts and movements.

 

Listen to the sounds far away, and the sounds nearby, without labelling what you hear. Just let the sounds come in.

 

Smells Is it a smell of spring, summer, autumn? Does it smell moist, dry or of flowers? Maybe there are strong smells, or very subtle scents. Let them be there, without liking or disliking. Find all the details.

 

3. Bathe in it

Let go of focusing on each sensing experience,  and let them all come together in one.  It is like you are opening all the windows of your house, to let the air come in everywhere. Or, like you are taking a bath, and just sinking into it. What the japanes call Shinrin yoku – forest bathing. Yoku means shower, and shinrin means forest. A forest shower.

If you want, you can find a place to sit, or lay down, or stand. Take time to let evertyhing become still, peaceful. Maybe there is a small grass field, or a tree you want to lean against, or a big rock to sit on. Let you feet lead you. Touch a tree, feel the moss. Close your eyes. Let nature in. Become part of it.

 

Text by Leena (Line) Nyborg

Photos by Lavanya Oda Eikås

 

 


LeenaNyborg Leena arbeider til daglig på Dharma Mountain, og er en av fasilitatorene på “Tilstede”, en helge-gruppe med innføring i meditasjon og skogsbad som blir holdt to ganger i året. Leena er også forfatter.

 

 

 

Comments

comments

In The Fairyland Forest

Posted on: November 8th, 2019 by rachana

In the fairyland forest
I find my joy, my inner child.
I can’t stop smiling.

Such abundant beauty in all I see
With eyes of innocence.

With Ella puppy’s guidance we
find a comfortable home,
A place to rest and share.

The ground is soft and fragrant of the forest.
I find the most delightful piece of fungus, like seaweed,
such a beautiful specimen.

The wind waves in the trees and I am alerted to it through the sound.
We rest now acknowledging it and giving our thanks and love back
to this magical space.

 

Wind waves in the magical forest

 

Text by Jo Nandana Jones, written during a guided forest therapy walk at Dharma Mountain.

Photos and Video by Rachana Brand and Jo Nandana Jones.

 


Nandana loves being in the beautiful silent forests. They are her playground for all the senses, and only thinking about it makes her smile.

 

 

 

Comments

comments

Flowers of Gratitude, Freedom and Joy

Posted on: July 12th, 2019 by rachana

The first “Inn i naturen/ Into nature” weekend happened at Dharma Mountain end of June. It was an amazingly beautiful caleidoscope of different aspects of nature including wild plants, ecology, permaculture, meditation, creativity.

Rita Amundsen was among the workshop leaders – and her loving way to talk about the wild and eatable plants was fascinating to witness. Sitting around her in the high grass and listening to her stories was delightful. To taste all the different flowers and plants we felt nourished in body and soul.

Originally from Finland, Rita resides now in Norway. She started to use just a couple of wild plants in her food at the beginning, and over the years she added more and more plants. In 2016 she started “one wild year”: 365 days with wild plants in her meals, documented daily on her instagramm account.

That is also her main advice for us to start with just a few plants that we know and feel safe with, and then use them and use them and use them, and learn through it, follow the plant throughout the year and through different seasons. Become friends with them. When you feel ready then add some new ones to your menu.

 

Pickled dandelion buds

 

Asked about how she experienced the weekend in Dharma Mountain, she summed it up in three words: Gratitude, Freedom, Joy.

 

Gratitude

 I am very grateful to have been invited to come to Dharma Mountain. It was my first time here, I had heard about it before, I have passed by and know some people connected to it. So finally I could come and enjoy this beautiful place.

The whole weekend was so dedicated to nature, and the whole package of all the people, all the workshops and the area and atmosphere here, it was just one big highlight to be here. Everything was so inspiring. I definitely would like to come back!

Nettle pesto with red clover

 

Freedom

The feeling of freedom was very strong. The whole weekend I walked barefoot, and I slept in my hammock here in this sweet little forest. I do not need so many things to be happy. I even forgot my suitcase at home and realized it was good to be free of so many things.

 Walking through the forest early this morning I placed my hand on my heart and the first feeling that came to me was that of freedom. This is truly a place here where you are free to be yourself. I hope this weekend has inspired many to be more free or more themselves.

Wild garlic aioli with spruce tips

 

Joy                                       

And of course joy, that just comes naturally when you feel grateful and free.

There are many things in life that bring me joy.

One moment during this weekend was at the end of my wild plants presentation. I can sense a change in energy when I go through nature. With wood sorrel the energy is always very light and fairylike. After my presentation we spontaneously visited a batch of wood sorrel nearby, and everyone in the group could feel some nice energy. That was a special moment of joy for me.

Another thing I always love is to decorate food, to make it look nice and beautiful, to create meals like mandalas, that is my meditation. It gives me a lot of joy, and also to see the smiles and happy faces of the participants at Saturday’s dinner. We had a wonderful time. Thank you very much. Also thank you to the people who helped forage and prepare some of the food in advance.

Pesto from Lady’s mantle, spruce tips and ground elder

 

Thank you Rita, and everyone who came! Welcome back into the nature!

 

Find some more impressions about the weekend “Inn i naturen” on our Facebook page.

 

 


 

More about Rita Amundsen: Rita lives in Bærum, Norway, and holds courses about wild eatable plants and fermentation. www.solskinnet.no

 

 

 

 

Comments

comments

Come closer

Posted on: May 31st, 2019 by rachana

Come. Come closer. Come closer to nature – that is what is happening in Dharma Mountain. The forest begins right at our front door and invites you immediately to unwind. During groups, workshops or retreats our guests love to stroll around in the breaks and explore the many places to relax, to meditate and take in all the beautiful nature around.

In this blog post we take you on a little photo safari and show you some of our favourite spots. Up close!

See if you can guess at which places (see map) the pictures were taken!

Write your answers here in the comments, or in our comments section on facebook or instagram. On June 28, 2019 we will randomly draw the winner from among all correct entries.

As the lucky winner you will receive a surprise package, made by Love & Nature, sent to you directly from Dharma Mountain. What we can unveil so far, is that it will contain a gift coupon for you!

On June 30, 2019 we have announced the lucky winner!

For all other ones, thank you for joining the challenge! We are happy to see you again! Come closer to nature – come and visit us!

 

Spot 1.

Dancing high

 

Spot 2.

Climbing up

 

Spot 3.

Wood vs. wood

 

Spot 4.

Stand by me

 

Spot 5.

Eternal spiral

 

Here is the correct solution:

1 = D
2 = A
3 = C
4 = E
5 = B

Good luck – the winner was drawn June 30, 2019. 🙂 It is Surati! Congratulations!

 

 

More nature-related events happening soon at Dharma Mountain:

Tilstede – Helg med skogsbad og meditasjon

 


Illustration by Deva Dasi / Photos by Rachana

Comments

comments

River Symphony No. 4

Posted on: November 9th, 2018 by rachana

Line (Leena) Nyborg held her 8th writing course “Skriv nå” in Dharma Mountain last month. Once again it was a popular event for creative souls to gather and dive into the realm of words and language.

Under Leenas guidance and with the help of nature many beautiful and inspiring texts and anecdotes were born into existence and shared among the participants. We would like to present one example here on our blog.

 

River Symphony No. 4

Text and Photo by Rachana

The river’s melody ties a warm ribbon round my waist. Made of dark fur, a soft and steady presence. Almost unnoticable, yet it is there all the time like the cozy sofa in the living room. A sofa that is standing there, innocent and hospitable, and that is just waiting for you to sit down and relax. My feet are being pulled towards it like a magnet and my body finally can sink down into the fluffy cushions of moss. That way I settle back into the river’s song and start to unwind. I am enjoying the concert that the wind presents today. Is this Mozart or Bach? A few boisterous sounds from the thick maple branches remind me of contrabasses. The choir of tall and slim poplar trees tells a story about the dark and sad times in life. Rustlings and swishings of all the little leaves are tickling in my ears: fortissimo, the violins are skipping away with the melody… the tension in the air rises. My heart is beating faster. Which instrument is next? – I get up from the sofa. I remember why I never really liked classical music.

 

 

Would you like to get started with writing, too?

Follow Leena’s instructions for an outdoor writing exercise that prepared the ground for Rachanas River Symphony No. 4.

Go out in nature and connect with all senses. Instead of going somewhere, doing something, see if you can receive and take in whatever is there.

Instead of looking out, don’t focus on anything in particular, but let the view come into your eyes.

Feel your feet when you walk, the air against your chin. Sounds, close and far away. Smells.

Find a place to sit down. Write down with as many details as possible:

  1. Smell
  2. Sound
  3. Feeling in your body
  4. Sight
  5. Add a thought, a feeling, something impossible or absurd, a crazy idea. Whatever comes without censorship.
  6. Give the text a title.

 

Would you like to go deeper through writing?

Come and join Leena’s and Savini’s next course from 4 – 7 april 2019: “Self-discovery through writing”

 


LeenaNyborg Leena is a writer. She also works in the kitchen in Dharma Mountain. More about Line (Leena) Nyborg: www.linenyborg.no  

 

 

Comments

comments

The smile of a dragonfly

Posted on: October 26th, 2018 by rachana

The trees were naked. The sky a soft, woolen blanket grey and lazy over the mountain tops. I was walking on the gravel road down to the river. 

Yesterday afternoon it had been raining heavily. In the night there was frost. Now the forest floor was full of frozen water droplets, like jewels of diamonds and pearls.

light

The cold, crispy air on my face. The sound of my shoes on the gravel. The silence, that expands when I listen to it. I love this time of year.

I almost stepped on him. He was laying there, in the middle of the road, with his wings dressed in shining diamonds. Frozen. Dead, I assumed.

I stopped by his beauty. Kneeled down to see him close. To study the drawings of his wings, the color of his body.

Carefully I put my fingers underneath him, to lift him up. His feet grabbed my finger. I saw them, they were designed almost like these axes climbers are using, when they climb ice or mountains. I didn´t know if it was a sign of life, or if it was just the form of his feet that gave the impression that he grabbed my finger.

I carried him home, to study his beauty with my camera. I brought a rock from the forest, and placed him on the rock on the table in my room.

For hours I immersed myself in photographing him his delicate wings, the intense blue color while his frozen jewels slowly melted into water.

 170912_Norway_Savini_363

Outside the window, just above the Ganesha mountain top a crack appeared in the grey. A ray of shining. Suddenly he moved, he stretched his front legs, lifted his upper body.

I stopped. Saw him as a being. Sat down, and looked into his face.

I have always been fascinated by the beauty of dragonflies, their fine wings and strong colors. But never before have I looked into the face of one, and never would I have thought I would see what I saw; the smile of a dragonfly.

170912_Norway_Savini_399

He placed one foot in front of the other, lifted first his upper body. Then the back part, like he was stretching and bowing down.

I asked google, if dragonflies are dying or hibernating when the autumn comes. I didn´t find a clear answer. There are many types of dragonflies.

But carefully I carried my new friend outside, found a safe place for him, where no cats or cars would come. I laid a hand on my heart, touched by the mystery of an autumn morning with nature stripped naked, dressed only in jewels of diamonds and pearls and the smile of a dragonfly.

 

Text & Photos by Savini Aspholt

 

 


 

untitled_027

Savini has been involved in the work around Swaha’s retreats for many years. She enjoys writing and photography, and loves to dive into the depths of her own soul and of the forest. More about Savini: www.aspholt.no

 

 

 

 

Comments

comments

The forest paparazzi

Posted on: September 23rd, 2016 by leena

Dare to share: Lavanya 

Det skjer så plutselig. Jeg er ute i naturen og har kameraet med meg. Så legger jeg merke til noe. Noe som snakker til meg. Noe som vil vise meg noe. Så for et øyeblikk forsvinner alle tanker. Det oppleves som om tiden står stille. Motivene, vinklene, lyset tar over. Alt annet blir uvesentlig. Nye positurer. Nye detaljer. Nye øyeblikk. Øyeblikk hvor jeg kjenner gleden bre seg innover. Gleden over å se og kjenne på det vakre. Det sårbare. Det forgjengelige. Det mystiske. Alt som naturen speiler, i meg.

Først etter en stund med fotografering kan jeg merke at klærne er våte fra skogbunnen. I håret har det festet seg blåbærlyng. Magen min begynner å romle etter mat. Og alle tankene er tilbake. Tankene om mat, meninger og menn. Og først da innser jeg hvor vakkert øyeblikket har vært. Hvor mye fokus. Tilstedeværelse.

Tilfreds går jeg hjem. Og jeg kjenner meg rikere. Rikere på nærende opplevelser. Hvor det føles som jeg har blitt fylt av noe større. Noe mer evig. Og i det kjenner jeg meg veldig takknemlig. Takknemlig for livet. Livet som fyller meg. Når jeg er tilgjengelig.

IMG_0380-3

IMG_9386-2

IMG_6181 kopi-2

IMG_1131-2

IMG_0965

 

 


IMG_3100Lavanya lives in Hedalen, in a barn. She enjoys watching the view, making up her own songs, being in nature and dancing when she is home alone. 

Mindfulness at Dharma

Posted on: November 4th, 2012 by admin No Comments

Course and retreat in mindfulness, MBSR (mindfulness based stress reduction) 1-4 nov

Suddenly the sun was out and we could see the mountain. Perfect after practicing sitting with our inner mountain as Jon Kabat Zinn talks about. Walking meditation in the snow, feeling, hearing, seeing – simply being alive present in the now. Coming back to our inner house, focused and receptive at the same time. Sensing.

 

 

Nettside Design av Akatombo