Posts Tagged ‘vasantswaha’

Skogsbad – la naturen komme inn

Posted on: April 10th, 2020 by rachana

 (for English version scroll down)

 

Det er ikke alltid enkelt å ta seg tid til å meditere inne, til å sette seg ned å bli stille, midt i alt som skal gjøres i hverdagen. Hva med å prøve å gå ut i stedet? Her er tre enkle steg du kan følge om du vil prøve et skogsbad. 

 

Jeg blir alltid slått av hvor lett det er, å bli tilstede, ute i naturen. Enten det er ved havet, i skogen eller på fjellet. Hvor mye forandring som kan skje på så kort tid. Selv om det kjennes som jeg sitter fast i uro eller tanker, så skal det så lite til i skogen før alt det er borte, og tankene forsvinner og roen sprer seg i kroppen.

 

Naturen hjelper meg, om jeg åpner meg for den og tar den inn. Da er ikke meditasjon noe spesielt eller avansert. Da er ikke meditasjon en kamp med meg selv. Hver gang jeg kjenner det, lukta av havet mot fjeset, lyden av fuglene i trærne, så blir jeg slått av hvor tilgjengelig det er, hvor kort vei inn det er.

 

Det er verdens enkleste meditasjon. For trærne, gresset, blomstene og fjellet er allerede stille, er allerede i meditasjon. De er fortsatt i kontakt med det, som samfunnet og menneskene ikke er. Det er ingen trær som skynder seg.

 

Bruk en time ute i skogen og se selv. Og om du ikke har en skog i nærheten, bruk en park eller ei strand eller ei eng. Finn den naturen som er tilgjengelig.

 

1. Ikke skynd deg.

Begynn med å saktne farten. Si til deg selv at dette ikke er en en skogstur for å trene, for å få opp pulsen eller komme til et sted – men tvert i mot en tur uten mål eller formål. Senk tempoet. Det tar litt øvelse. Men når du får dreisen på det, vil du kjenne at å saktne farten gjør noe med deg. At det er noe kroppen liker. Det er noe som helt naturlig for den.

Om du merker at tankene er et annet sted, la sansene hente deg tilbake.

 

2. Åpne sansene dine en for en

Kjenn underlaget mot fotsålene, hvordan vekta av kroppen kjennes når du går. Legg merke til hva du kjenner mot huden og kroppen – vinden mot kinnene, den kalde eller varme lufta som kommer inn nesen.

 

La synet komme inn i stedet for å se direkte eller aktivt på noe, la heller alt få komme til deg. Legg merke til farger, former, linjer, teksturer, kontraster og bevegelse, uten å sette navn på noe.

 

Lytt etter lydene langt borte, og lydene som er helt nære, uten å sette merkelapper på hva det er du hører. La lydene komme inn.

 

Lukt Er det vår, er det sommer, er det høstlukt? Lukter det fuktig, eller av blomster? Kanskje det er noen sterke lukter som river, og noen vare lukter som nesten ikke kjennes? La luktene komme inn uten å mene noe om dem.

 

3. Bad i det

Slipp fokuset på hver enkelt sanseopplevelse, og la alle komme sammen til én. Som om du åpner vinduene i alle etasjene og lar skogslufta komme inn i alle rom. Eller som om du tar et bad i skogen, og lar alt få regne over deg og trekke inn i alle porer. Det japanerne kaller Shinrin yoku – skogsbad.

 

Om du vil kan du se om det er et sted du vil sitte ned, og bli stående, sette deg eller legge deg ned. Ta deg tid til å stilne helt. Kanskje det er en lysning, eller et tre, eller en stein som du vil sette deg på. La føttene lede deg dit du vil. Ta på et tre. Kjenn på mosen. Lukk øynene. La naturen komme inn. Bli en del av den.

 

Finn et sted å stilne helt. La naturen komme inn.

 

~~~ English version ~~~

 

It is not always easy to find time to meditate inside, to find a silent space and sit in the middle of everyday life activity. What about going outside instead? Here are three easy steps you can follow if you want to try forest bathing for yourself.  

 

I am always struck by how easy it is to become present when I’m in nature. Whether it is by the sea, in the forest or in the mountains, so much change can happen in a short time. Even if it feels like I am stuck in my mind, in thoughts and worries, it just takes a little while before everything is gone, thoughts disappear and a relaxed feeling spreads in my body.

 

My experience is that nature helps me if I am open to receive it. Then meditation is not something special or advanced. It is not a fight with myself. Every time I feel the smell of the ocean, the sound of the birds in the trees, the wind in my face, I am surprised how available it is, what a short way it is to go inside.

 

For me it is the easiest meditation in the world. Because the trees, the flowers, the mountains are already silent, in meditation. They are still connected to what the society and human beings are not. There is no tree that hurries or worries.

 

Spend an hour in the forest and feel for yourself. If you don’t have a forest nearby, go to a park, a beach or a field. Find the nature that is available. And just let these three steps guide you:

 

1. Don’t hurry

Start by slowing down. Tell yourself that this is not an exercise, training, or a trip to reach somewhere. On the contrary, it is a walk without any goal or purpose. Walk slowly. Listen to your body. It takes some practise. But when you get the hang of it, you will feel that slowing down does something. That the body likes it.

 

When you notice your thoughts are taking you somewhere else, let the senses bring you back.

 

2. Open the senses

Feel the ground under your soles as you walk, and the weight of the body as pressure under the feet. Feel your breath as you walk. Be aware of all details. Notice what you sense on your skin, the wind on your cheek, the temperature of the air coming in through your nose.

 

Let the sights come in instead of looking directly or actively at something, let all the visual impressions come to you – receive them. Instead of interpreting what you see, just notice colours, forms, lines, textures, contrasts and movements.

 

Listen to the sounds far away, and the sounds nearby, without labelling what you hear. Just let the sounds come in.

 

Smells Is it a smell of spring, summer, autumn? Does it smell moist, dry or of flowers? Maybe there are strong smells, or very subtle scents. Let them be there, without liking or disliking. Find all the details.

 

3. Bathe in it

Let go of focusing on each sensing experience,  and let them all come together in one.  It is like you are opening all the windows of your house, to let the air come in everywhere. Or, like you are taking a bath, and just sinking into it. What the japanes call Shinrin yoku – forest bathing. Yoku means shower, and shinrin means forest. A forest shower.

If you want, you can find a place to sit, or lay down, or stand. Take time to let evertyhing become still, peaceful. Maybe there is a small grass field, or a tree you want to lean against, or a big rock to sit on. Let you feet lead you. Touch a tree, feel the moss. Close your eyes. Let nature in. Become part of it.

 

Text by Leena (Line) Nyborg

Photos by Lavanya Oda Eikås

 

 


LeenaNyborg Leena arbeider til daglig på Dharma Mountain, og er en av fasilitatorene på “Tilstede”, en helge-gruppe med innføring i meditasjon og skogsbad som blir holdt to ganger i året. Leena er også forfatter.

 

 

 

Comments

comments

Nettside Design av Akatombo