Vad händer i mig när jag möter olika människor?

Ukens kommentar av Katarina Lundblad

Katarina 097-s

Under kursens gång kommer de allra flesta att stöta på olika grader av motstånd. Det är alldeles naturligt. 

För snart 25 år sedan var jag på en dans och meditationskurs på ett retreatställe i Danmark. Jag hade aldrig tidigare varit på en danskurs och miljön var helt ny för mig. Jag kände mig både rädd, i försvar, osäker och stel mest hela tiden.
Kommer ihåg att jag försökte stå så långt bak som jag kunde och synas så lite som möjligt och mest tänkte på den goda maten vi skulle äta eller att det snart var dags att åka hem. På den tiden kunde jag inte uttrycka vad jag kände och kanske lyfte man inte upp detta med tex. motstånd och att det inte är något “fel på” för att vi känner det och hur i så fall möta det. Eller kanske så gjorde man det, men att det var så mycket “fel på mig” att jag inte kunde höra vad ledaren sa. Sista dagen stod jag i duschen – man hade gemensamma stora duschar – tillsammans med en annan man. Han frågade mig: Hur var kursen? Jag svarade ungefär: tja det var inget speciellt, tyckte väl sådär om ledaren, musiken var inte min stil och så något om upplägget av kursen. Mannen svarade: Och du då? och fortsatte duscha,,,,

Det var första gången i mitt liv jag mötte en person som var helt öppen och neutral, som inte dömde eller drog slutsatser eller analyserade.
Jag kommer ihåg ögonblicket exakt. Tack.

I MBSR tränar vi att lyfta upp motståndet, se öppet på det. Känner vi igen det? Hur pratar det? Vad säger det tex om kursen, kursledaren , de andra kursdeltagana, om mig själv? Vad vill de att vi skall eller inte skall göra etc, Hur känns det fysiskt, känslomässigt? Var i kroppen? Hur får det mig att agera, relatera till andra? Bara genom att lyfta fram så många aspekter av motståndet som jag kan får vi lite mer distans till det dvs vi kan observera motståndet istället för att vi är motståndet.
Vi påminner oss om dömande och värderande och att lägga allt på bordet så gott vi kan och inte döma dömandet.
Spännande eller hur? Att bara se det som utspelas sig inombords utan att etiketterar något som bra, dåligt, rätt eller fel.

 

 One thing is virtually certain.
We will get stuck over and over again in the short run no matter what we do or think.
Getting stuck over and over again is nothing other than to practice too,
as long we are willing to see it and work with it through continual letting go,
and through continual kindness towards ourselves.
Jon Kabat Zinn

 

Denna gången tränar vi medvetenhet om olika kommunikationsmönster. Olika människor triggar och speglar olika sidor av oss och ibland reagerar vi med att vara passivt/aggressiva, vi går i strid/fight, vi undviker/flight eller kan vi stanna i oss själva och svara an, respondera. Vi kan nog alla känna igen någon av stilarna som vi har när vi är i obalans och likaså så befriande det känns när vi är integrerade och svarar an med intrigitet. Likaså kanske vi har en erfarenhet hur det känns när någon möter oss med att undvika, börja fightas eller blir ett offer. Vad gör det med oss? Vill vi undvika personen, väcks övergriparen i oss, börjar vi ta hand om. Vi möter ständigt människor; i affären, på fikarasten, på dagis, föräldramöten, när vi är på tur och tom när vi är på retreat finns det någon som får mig att öppna mig och någon som vi slutar oss inför. Ingen brist på träningstillfällen alltså. Vi behöver bara påminna oss om att det som händer i just mig är mitt ansvar att förhålla mig till. Om vi kan hämta hem oss själva innan vi ev kommunicerar med någon blir det förmodligen bättre och mer konstruktivt för alla inblandade inte minst oss själva. Att bli mer medveten och kunna välja hur vi vill svara an reducerar en massa stress för oss själva och alla andra som är involverade.

Inbjudan är att nyfiket, vänligt och öppenhet utforska hur ser våra mönster ut när vi möter andra. Vad är det som sker i oss. Att lära sig stanna kvar i sig själv i ett möte som är obekvämt är kanske inte så lätt med det är berikande för oss för vi har så oerhört mycket större valfrihet . Det innebär inte att vi trycker undan eller inte låtsas om utan att vi med träning blir mer trygga i att stanna kvar i fötterna, underlaget och andningen. Att vi får mer tillit till kroppen och kan låta förnimmelser komma upp och att ha tilliten till att kroppen hanterar dem istället för att autopiloten kopplar på fight/flight responsen. Ibland leder vissa möten till freeze respons som kan vara både obehaglig och skrämmande. Jag är själv väl bekant med denna responsen och det tog mig nästan hela mitt vuxna liv att förstå att det var just en freeze respons och inte att jag är en kylig, stängd icke närvarande person. Ju mer medvetna vi blir så kan vi ta hand om oss själva på ett bra, omfamnande och kärlkesfullt sätt och detta gör även att vi kan ha medkänsla och ökad förståelse för andra som har sina sätt att reagera på.

If a man is crossing a river
And an empty boat collides with his own skiff,
Even though he be a bad-tempered man
He will not become very angry.
But if he sees a man in the boat,
He will shout at him to steer clear.
If the shout is not heard, he will shout again,
And yet again, and begin cursing.
And all because there is somebody in the boat.
Yet if the boat were empty.
He would not be shouting, and not angry.

If you can empty your own boat
Crossing the river of the world,
No one will oppose you,
No one will seek to harm you.

Chuang Tzu

båt

 

 

Vad händer i mig när jag möter olika människor?

Ukens kommentar av Katarina Lundblad

Katarina 097-s

Under kursens gång kommer de allra flesta att stöta på olika grader av motstånd. Det är alldeles naturligt. 

För snart 25 år sedan var jag på en dans och meditationskurs på ett retreatställe i Danmark. Jag hade aldrig tidigare varit på en danskurs och miljön var helt ny för mig. Jag kände mig både rädd, i försvar, osäker och stel mest hela tiden.
Kommer ihåg att jag försökte stå så långt bak som jag kunde och synas så lite som möjligt och mest tänkte på den goda maten vi skulle äta eller att det snart var dags att åka hem. På den tiden kunde jag inte uttrycka vad jag kände och kanske lyfte man inte upp detta med tex. motstånd och att det inte är något “fel på” för att vi känner det och hur i så fall möta det. Eller kanske så gjorde man det, men att det var så mycket “fel på mig” att jag inte kunde höra vad ledaren sa. Sista dagen stod jag i duschen – man hade gemensamma stora duschar – tillsammans med en annan man. Han frågade mig: Hur var kursen? Jag svarade ungefär: tja det var inget speciellt, tyckte väl sådär om ledaren, musiken var inte min stil och så något om upplägget av kursen. Mannen svarade: Och du då? och fortsatte duscha,,,,

Det var första gången i mitt liv jag mötte en person som var helt öppen och neutral, som inte dömde eller drog slutsatser eller analyserade.
Jag kommer ihåg ögonblicket exakt. Tack.

I MBSR tränar vi att lyfta upp motståndet, se öppet på det. Känner vi igen det? Hur pratar det? Vad säger det tex om kursen, kursledaren , de andra kursdeltagana, om mig själv? Vad vill de att vi skall eller inte skall göra etc, Hur känns det fysiskt, känslomässigt? Var i kroppen? Hur får det mig att agera, relatera till andra? Bara genom att lyfta fram så många aspekter av motståndet som jag kan får vi lite mer distans till det dvs vi kan observera motståndet istället för att vi är motståndet.
Vi påminner oss om dömande och värderande och att lägga allt på bordet så gott vi kan och inte döma dömandet.
Spännande eller hur? Att bara se det som utspelas sig inombords utan att etiketterar något som bra, dåligt, rätt eller fel.

 

 One thing is virtually certain.
We will get stuck over and over again in the short run no matter what we do or think.
Getting stuck over and over again is nothing other than to practice too,
as long we are willing to see it and work with it through continual letting go,
and through continual kindness towards ourselves.
Jon Kabat Zinn

 

Denna gången tränar vi medvetenhet om olika kommunikationsmönster. Olika människor triggar och speglar olika sidor av oss och ibland reagerar vi med att vara passivt/aggressiva, vi går i strid/fight, vi undviker/flight eller kan vi stanna i oss själva och svara an, respondera. Vi kan nog alla känna igen någon av stilarna som vi har när vi är i obalans och likaså så befriande det känns när vi är integrerade och svarar an med intrigitet. Likaså kanske vi har en erfarenhet hur det känns när någon möter oss med att undvika, börja fightas eller blir ett offer. Vad gör det med oss? Vill vi undvika personen, väcks övergriparen i oss, börjar vi ta hand om. Vi möter ständigt människor; i affären, på fikarasten, på dagis, föräldramöten, när vi är på tur och tom när vi är på retreat finns det någon som får mig att öppna mig och någon som vi slutar oss inför. Ingen brist på träningstillfällen alltså. Vi behöver bara påminna oss om att det som händer i just mig är mitt ansvar att förhålla mig till. Om vi kan hämta hem oss själva innan vi ev kommunicerar med någon blir det förmodligen bättre och mer konstruktivt för alla inblandade inte minst oss själva. Att bli mer medveten och kunna välja hur vi vill svara an reducerar en massa stress för oss själva och alla andra som är involverade.

Inbjudan är att nyfiket, vänligt och öppenhet utforska hur ser våra mönster ut när vi möter andra. Vad är det som sker i oss. Att lära sig stanna kvar i sig själv i ett möte som är obekvämt är kanske inte så lätt med det är berikande för oss för vi har så oerhört mycket större valfrihet . Det innebär inte att vi trycker undan eller inte låtsas om utan att vi med träning blir mer trygga i att stanna kvar i fötterna, underlaget och andningen. Att vi får mer tillit till kroppen och kan låta förnimmelser komma upp och att ha tilliten till att kroppen hanterar dem istället för att autopiloten kopplar på fight/flight responsen. Ibland leder vissa möten till freeze respons som kan vara både obehaglig och skrämmande. Jag är själv väl bekant med denna responsen och det tog mig nästan hela mitt vuxna liv att förstå att det var just en freeze respons och inte att jag är en kylig, stängd icke närvarande person. Ju mer medvetna vi blir så kan vi ta hand om oss själva på ett bra, omfamnande och kärlkesfullt sätt och detta gör även att vi kan ha medkänsla och ökad förståelse för andra som har sina sätt att reagera på.

If a man is crossing a river
And an empty boat collides with his own skiff,
Even though he be a bad-tempered man
He will not become very angry.
But if he sees a man in the boat,
He will shout at him to steer clear.
If the shout is not heard, he will shout again,
And yet again, and begin cursing.
And all because there is somebody in the boat.
Yet if the boat were empty.
He would not be shouting, and not angry.

If you can empty your own boat
Crossing the river of the world,
No one will oppose you,
No one will seek to harm you.

Chuang Tzu

båt

 

 

Nettside Design av Akatombo