Inner Joy – vipassana silent retreat

23 - 30 January 2020

(Norsk tekst lenger ned)


Winter. Nature has gone in. From movement and flowering to stillness and rest. Pulling all its energy to the core.

Dharma Mountain in wintertime gives a unique frame to a silent retreat. The snow, the stillness and the nightsky embraces us. It invites us to dive into ourselves, where we can find rest and nourishment.

This retreat is open for everyone, you don’t need any experience from meditation.

The full retreat is over 8 days. It is possible to join fewer days, starting from the beginning.


Prices
Thursday 23rd – Thursday 30th January:
7.750 NOK for program, meals and shared room in shared cabin.
9.150 NOK incl. single room in shared cabin (with 1-2 others)

Thursday 23rd January – Sunday 26th January
4.100 NOK for program, meals and shared room in shared cabin.
4.700 NOK incl. single room in shared cabin (with 1-2 others)
…possible to extra days!


Booking
Please fill in the form on this page!
If you have any questions, please connect with us by mail. 


Program
Teaching will happen both in Norwegian and English.
The retreat starts Thursday 23rd January at 18.00 and ends with lunch on Thursday 30th January.

Daily program*
07.30-08.30 Morning meditation
08.30-09.30 Breakfast
10.30-13.30 Vipassana meditation
13.30-14.30 Lunch
Time for rest, walk by oneself in nature, sessions, individual sharings and sauna.
15.30-16.30 Afternoon group
17.00- 18.00 Vipassana meditation
18.30-19.30 Dinner
20.00-21.00 Evening meditation
*changes might happen

What is vipassana meditation?
Vipassana meditation is an ancient technique of meditation. It came from Gautama Buddha more than 2500 years ago. It is very simple – we sit in silence, relaxing the body, and just watch the breath coming and going. There is no effort involved in the breathing. At the same time we take a distance from everything that is happening around, to physical sensations, emotions and thoughts, and just watch without getting involved in them. In this way we can allow ourselves to by and by become more silent, relaxed and to enjoy just resting and being with ourselves.In Dharma Mountain we have a soft and loving approach to Vipassana, and we do not bring effort and force into the practice of meditation.

It is not about finding the perfect sitting position – you can sit in a normal chair if you want. It is not about forcing the body to be still, or managing to stop the mind. Meditation is more an accepting of whatever is here, and by accepting we can relax and find that we have everything we need right here and now, and let ourselves be nourished and renewed by it.

You don’t need any previous experience with Vipassana to join the retreat, the technique will be introduced and guided.

Vipassana means to see things as they really are.

Morning and afternoon groups
The groups will include soft movement, stretching and active meditations to prepare and support the body to sitting.

There will also be time for walks in nature, sauna and different types of sessions. We will also have a space available for creating from a silent space – writing, drawing m.m.


Silence
This is a silent retreat. We will start slowly by having the meals in silence, and after 2-3 days we will have full silence. During the silence we will still have possibilities to share and express ourselves, both within the structure of the program, and individual sharings with a facilitator.


I teach you a silence that is full of joy.
Not a dull silence, but a silence that is beating in the heart of existence.” 
Vasant Swaha 

 


What are the benefits of meditation?
Meditation has been long known to bring to bring a sense of peacefulness and relaxation. Resent research shows that the benefits are also visible in the body and the brain. Studies of people meditating over a period of time showed that the amount of stress-hormone had been reduced by 51%, and that it slowed down the heart rate and increased the blood flow. A study in Harvard university showed that people who meditated for 30 minutes a day for 8 weeks, had measurable changes in brain regions associated with memory, sense of self, empathy and stress.
(source: Psychology Today)


Facilitators:

Vimal has studied medicine, and has been practicing meditation and self-discovery for more than 20 years. He has been involved in running Dharma Mountain since 2006. Vimal likes to bring sensitivity and playfulness into exploring himself.

Savini
is leading groups in meditation and self-inquiry in Norway and Brazil, and also gives individual sessions. She has been involved in running Dharma Mountain since 2012. Savini facilitates groups with a natural silence and sensitivity that invites to open up to the silence in oneself.

Leena has her daily work in Dharma Mountain, where she leads meditations during retreats and groups, and arranges regular writing courses. Leena is also an author. She has a background from Osho Risk Therapist Training and Star Sapphire Energywork. Her work is characterized by presence, clarity and playfulness.

Prem Lee has studied medicine and traditional acupuncture. She has been leading groups in self-discovery and meditation in Norway and Brazil for over 15 years. She also has a background from Osho Risk Therapist Training. Prem Lee has a caring and loving presence.

Kumud teaches yin and restorative yoga. As a yoga teacher, she is passionate about listening to the body and finding softness and love to oneself. She also works as a nurse.


Norsk oversettelse:

Indre glede – vipassana stilleretreat 23.-30. januar 2020

Vinter. Naturen trekker seg innover, fra bevegelse og blomstring til stillhet og hvile. Dharma Mountain på vinterstid gir en unik ramme for en stilleretreat. Snøen, stillheten og nattehimmelen omfavner oss, og inviterer oss til å gå inn i oss selv, hvor vi kan finne hvile og næring.

Retreaten er åpen for alle, også deg som ikke har noen erfaring med meditasjon fra før.
Den varer i åtte dager. Så lenge du deltar fra starten, er det også mulig å delta færre dager.


Priser:

Torsdag 23.- torsdag 30. januar:

Kr 7 750,- for program, måltider og delt rom i delt hytte.

Kr 9 150,- for enkeltrom i delt hytte (med 1-2 andre)

Torsdag 23.- søndag 26. januar:

Kr 4 100,- for program, måltider og delt rom i delt hytte.

Kr 4 700,- for enkeltrom i delt hytte (med 1-2 andre)


Booking:

Fyll inn skjema på denne siden. Om du har spørsmål, ta kontakt på mail.

Kr 4 700,- for enkeltrom i delt hytte (med 1-2 andre)


Program:

Retreaten vil foregå på både norsk og engelsk.

Dagsprogram*

07.30-08.30 Morgenmeditasjon

08.30-09.30 Frokost

10.30-13.30 Vipassana meditasjon

13.30-14.30 Lunsj

Tid til hvile, gå tur, behandlinger, sauna, individuelle samtaler m.m.

15.30-16.30 Ettermiddagsgruppe

17.00-18.00 Vipassana meditasjon

18.30-19.30 Middag

20.00-21.00 Kveldsmeditasjon

* det kan skje endringer i programmet underveis.

Kr 4 700,- for enkeltrom i delt hytte (med 1-2 andre)


Hva er vipassana meditasjon?

Vipassana er en meditasjonsteknikk som stammer fra Gautama Buddha mer enn 2 500 år tilbake. Det er en svært enkel teknikk, hvor vi sitter i stillhet, slapper helt av i kroppen, og observerer pusten som kommer og går. Vi gjør ingenting for å aktivt påvirke eller forandre pusten. Samtidig tar vi en distanse til følelser, tanker og fysiske opplevelser, og bare observerer alt. På denne måten tillater vi oss etter hvert å bli mer og mer stille, avspent og tilstede. På Dharma Mountain har vi en myk og vennlig tilnærming til vipassana, hvor vi ikke bringer anstrengelse eller prestasjon inn i meditasjonspraksisen. Meditasjon handler for oss ikke om å finne en riktig sitte-positur. Du kan sitte i en vanlig stol om du vil. Det handler ikke om å tvinge kroppen til å bli stille, eller å klare å stoppe tankene, men mer  om å akseptere alt som er her, og gjennom å gi rom for alt som skjer i oss og rundt oss, kan vi finne en dypere avspenning og bare hvile i oss selv. Slik kan vi finne næring, fornyelse  – og den gleden som kommer når vi bare er her og nå, uten noen ytre grunn.

Du trenger ingen tidligere erfaring med vipassana for å delta. Teknikken vil bli introdusert og guidet under retreaten.

Vipassana betyr å se tingene som de egentlig er.


Morgen – og ettermiddagsgrupper

Disse gruppene i programmet vil by på ulike muligheter for bevegelse, fra myk stretching til aktive meditasjoner, for å forberede og støtte kroppen i å sitte i stillhet.

Det vil også bli tid til å gå turer, ta sauna, og vi har ulike typer av behandlinger tilgjengelig. Vi vil tilrettelegge et rom for kreativitet, som å skrive eller tegne, hvor vi kan utforske hvordan det er å skape noe i stillheten.


Stillhet

Dette er en stille retreat. Vi vil starte gradvis ved å ha måltidene i stillhet, og etter 2-3 dager gå inn i full stillhet. Under stillheten vil det fortsatt være muligheter for å dele og uttrykke seg, både i gruppene og i individuelle samtaler med en fasilitator.


Fordelene med meditasjon

Meditasjon har lenge vært kjent for å gi en opplevelse av ro og avspenning. Nyere forskning viser at virkningene av meditasjon også er synlige i kroppen og i hjernen. Studier av mennesker som mediterte over en periode, viste at mengden stress-hormon (kortisol) var redusert med 51 %, at hjerterytmen sank og blodomløpet ble bedre. En studie på Harvard universitet oppdaget at personer som mediterte i 30 minutter om dagen i 8 uker, hadde målbare endringer i de delene av hjernen som assosieres med hukommelse, stress, empati og selvfølelse.
(kilde: Psychology Today).


Fasilitatorer:

Savini leder grupper i meditasjon og self-inquiry i Norge og Brasil, i tillegg til å gi individuelle sesjoner. Hun har vært involvert i driften av Dharma Mountain siden 2012. Savini holder grupper med en naturlig stillhet og sensitivitet som inviterer til å åpne opp for stillheten i seg selv.

Leena arbeider til daglig på Dharma Mountain, hvor hun leder meditasjoner under retreater og grupper, og holder jevnlige skrivekurs. Leena er også forfatter. Hun har bakgrunn fra Osho Risk Therapist Training og Star Sapphire Energywork. Hennes arbeide preges av tilstedeværelse, klarhet og lekenhet.

Prem Lee har studert medisin og tradisjonell akupunktur. Hun har ledet grupper i selvutvikling og meditasjon i Norge og Brasil i over 15 år, og har en omsorgsfull og kjærlig tilstedeværelse.

Kumud
Kumud jobber som sykepleier og underviser i yin yoga. Som yogalærer er hun opptatt av evnen til å lytte til kroppen, og finne mykhet og kjærlighet til seg selv.

Vimal har studert medisin, og har praktisert meditasjon and selvutvikling i mer enn 20 år. Han har vært involvert i driften av Dharma Mountain siden 2006. Vimal bringer følsomhet og lekenhet inn i det å utforske seg selv.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Nettside Design av Akatombo