Leena

Administrasjon, salg, markedsføring, booking og fasilitering

Leena er daglig leder og jobber sammen med Anurati med å svare på telefon og mail, lage markedsføringsprosjekter og finne plass til alle som vil i kalenderen. Hun er også en del av fasilitatorteamet på Dharma Mountains egne grupper.