Mindfulness i helsearbeid

For hvem?

Kurset er laget for personer som ønsker å få erfaring og kunnskap om mindfulness, om å gå dypere i seg selv, stoppe opp og være mer tilstede i hverdagen, både privat og på jobb. Det tilrettelegges for fagfolk innen helsevesenet, skole og omsorg/sosiale tjenester, kirken og personalmedarbeidere, men er også åpent for andre interesserte.

Formål

Mindfulness er en kraftfull tilnærming til å møte hverdagens utfordringer, som ofte er belastet med stress og tidvis også angst. Økt tilstedeværelse og bevissthet åpner opp for mer glede, frihet, klarhet, kjærlighet og indre fred.

Vi har laget et 4 dagers kurs for deg som ønsker tilgang til mindfulness som et verktøy i ditt arbeide, og for å utvikle deg selv. Mindfulness gjør deg mer bevisst på deg selv og kroppens signaler. Det bidrar til å hindre ”compassion fatigue”, dvs. utbrenthet for de som arbeider med andre mennesker.

Mindfulness kan integreres i arbeidet uansett hvilken terapeutisk bakgrunn du har, først og fremst gjennom din egen indre holdning for din tilstedeværelse og plass – i møte med andre.

Kursets opplegg

Opplegget er basert på MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) utviklet av professor emeritus Jon Kabat Zinn. Med teori og praktiske øvelser vil vi bli kjent med samspillet mellom kropp, hjerte og intellekt. Kurset holdes i en ånd av lekenhet, varme og vennlighet. Kursbevis utdeles ved fullført kurs.

Mindfulness tilbyr:

  • mulighet til å møte og takle stress, sorg, angst og smerte hos deg selv og andre
  • tilstedeværelse og reaksjonsevne i samtale
  • klar kommunikasjon
  • håndtere relasjoner privat og på jobb
  • økt evne til å håndtere endringer og utfordringer
  • bevare energien i møtet med andre
  • økt bevissthet om egne vaner og mønster
  • større glede og energi
  • dypere selvinnsikt

Når?

Kurset starter torsdag 12. april kl. 17:00 og avsluttes etter lunsj søndag 15. april kl. 14:00.

Pris

Kr 3900,-. inklusiv overnatting og måltider.

PDF brosjyre kan lastes ned her.

Nettside Design av Akatombo