Savini

Økonomi, administrasjon og fasilitator 
Savini er vårt kloke hode når det gjelder overordnet budsjett og administrasjon. Hun tar ofte et skritt tilbake, reflekterer og utvider perspektivet. Savini er også en av fasilitatorene på Dharma Mountain-gruppene.