Savini

Markedsføring, HR og fasilitator
Savini er en del av markesføringsteamet og fasilitatorteamet, hvor hennes kloke innspill alltid hjelper oss videre. Hun er også den som leder arbeidet med HR.