Permakultur

Permakultur er et sett med designverktøy basert på oberservasjoner i naturen. Prinsippene kan brukes til alle formål og hjelpe oss til å planlegge mer bevisst og i harmoni med naturen. På Dharma Mountain har vi tatt i bruk prinsippene i vårt spiselige blomsterbedd, i grønnsakshagen, avfallsortering og kompostering – og flere prosjekter er under planlegging.

LAND-læring

I 2021 tok en våre ansatte, Nandana, Permaculture Design Course (PDC). På sikt ønsker vi å bli et LAND-senter. LAND står for Læring, Aktivitet, Nettverk og Demonstrasjon – et sted hvor du kan komme å se permakultur i praksis. Selv om vi ikke har status som LAND-senter er det allerede mye du kan se (i sommerhalvåret) hos oss. Be gjerne om omvisning neste gang du kommer!

To av Norges fremste permakulturister, Jan Bang og Jennifer McConachie holder nytt PDC kurs hos oss i mai 2023. Les mer her!