Sessions

Dharma Massage & Sessions

During groups and retreats we offer different sessions and massages.
We recommend you to book before you come, to see which terapist and which sessions we can offer you.

Under grupper og retreater tilbyr vi forskjellige behandlinger. Vi anbefaler at du bestiller time før du kommer.Holistic Massage
A relaxing, energy-rewarding and beneficial massage for the whole body, where we use different techniques suitable to your individual needs. NOK 700, – (60 min)

Helhetsmassasje
En avslappende, energi-givende og velgjørende massasje for hele kroppen, hvor det brukes forskjellige teknikker tilpasset ditt individuelle behov. 60 min kr 875,- (inkl 25% MVA). 


Transmutation Therapy is a treatment technique that, by sensitive touch, activates the natural self-healing forces we all have. By soft and precise touching of tissues and bones, tensions and limitations are discovered and released. This therapy form can relieve physical and / or mental tensions, act as pain relief, strengthen the immune system, support self-healing and provide deep relaxation. NOK 700, – (60 min)

Transmutation Therapy er en behandlingsteknikk som ved sensitiv berøring aktiverer de naturlige selvhelbredende kreftene vi alle har. Ved myk og presis berøring av bindevev og skjelett kan spenninger og blokkeringer oppdages og frigjøres. Denne terapiformen kan løse opp fysiske og / eller mentale spenninger, virke smertelindrende, styrke immunforsvaret, støtte selvhelbredelse og gi dyp avslapning. 60 min kr 875,- (inkl 25% MVA). 


Book you session to +47 94 89 10 10 0r send us an e-mail: welcome@dharmamountain.com

Bestill din time: telefon 94 89 10 10 eller send en mail: welcome@dharmamountain.com

Nettside Design av Akatombo