Prem Lee

Økonomi og fasilitator

Prem Lee er en del av fasilitatorteamet, og en viktig støttespiller for Hamid i økonomi-spørsmål.