Ord og uttrykk fra Østen

I Østen har meditasjon og det å ha en guru* lange tradisjoner. I vår del av verden er det fortsatt fremmed for mange, selv om det gradvis blir mer og mer kjent også her. Mange av symbolene og begrepene vi bruker på Dharma Mountain kommer fra østlig hold. Det er inspirert av flere ulike tradisjoner, som zen-buddhisme, taoisme, sufisme og flere andre. Her er noen korte forklaringer på de mest brukte begrepene og ordene du kan møte:

Dharma:

Ordet “dharma” kommer fra sanskrit og betyr «naturlov», loven om alle tings harmoni. Det er ikke en «lov» i betydningen dogme eller lære, men ganske enkelt den naturlige sammenhengen i naturen og alt som lever.

Sannyasin:

I den tradisjonelle betydningen av ordet “sannyasin” menes det en som har gitt avkall på verden. Det ble brukt på mennesker som trakk seg tilbake fra familie- og samfunnsliv, for å bo og leve i kloster.

På Dharma Mountain og rundt Swaha bruker vi ordet i en mer moderne betydning. Vi har ikke «gitt avkall på verden», tvert i mot, vi er en del av samfunnet hvor enn i verden vi bor.  Å ta beslutningen om å bli en sannyasin er en indre beslutning, en forpliktelse en gjør til seg selv, til et liv i vekst, til å leve mer ut fra kjærlighet, vennskap og fred. Du trenger ikke å tilbringe resten av livet i et kloster for å finne fred! Indre fred er alltid tilgjengelig, inne i oss selv, i dypet av hjertene våre. Det er dét Swaha inviterer oss til – å leve i verden, i samfunnet – men alltid være i kontakt med det i oss som ligger dypere, som alltid er i fred.

Det er ingen «krav» for å komme på retreat med Swaha å bli sannyasin, det er helt opp til den enkelte. Hvorfor man gjør det og hva det betyr for én, må også bli opp til den enkelte å svare på. Men å be om sannyas er for mange en måte å stå opp for et indre ønske, en indre lengsel – om at man ønsker å leve et bevisst liv og vokse som menneske. Det er en måte å stadfeste for seg selv at «dette er min vei», «dette er det livet jeg ønsker». 

Satsang:

Ordet kommer også fra sanskrit* og betyr direkte oversatt “møte i sannhet”. Det blir brukt om det møtet guruen har med sine sannyasins*. Vi bruker det om samlingene hvor Swaha kommer og sitter sammen med sannyasins og andre som kommer på retreatene hans. I Satsang sitter vi noen ganger i stillhet, noen ganger svarer Swaha på spørsmål eller deler historier.

Sannyas-navn:

Du lurer kanskje på hvor de indisk-klingende navnene kommer fra? I Østen initierer guruen disiplene ved å gi dem et ny navn – sannyas. Dette nye navnet er symbolet på en ny begynnelse, et nytt liv i bevissthet. De fleste av sannyas-navnene vi får har opprinnelse fra sanskrit. Etter at den enkelte selv har bedt om det, gir Swaha sannyas. Han forklarer også betydningen av navnet, som kan fortelle noe om den enkeltes potensiale eller kvaliteter. Navnet er for mange av oss en viktig og vakker påminnelse om det livet vi har valgt å leve – et liv hvor vi følger hjertet, og søker stillhet og indre fred med oss selv.

Sanskrit:

Gammelindisk språk. Det er ikke et talespråk, men et språk som blir brukt i litteraturen og i østlige religioner.

Satori:

Satori er et uttrykk som kommer fra Zen-buddhismen i Japan. Det betyr oppvåkning. En Satori er et glimt, en innsikt inn i ens eget Selv, inn i ens egen sanne væren.

Guru:

I Østen blir ordet guru brukt om en person som har oppnådd en høyere åndelig innsikt. Vi har ikke et tilsvarende ord i Vesten, det nærmeste er kanskje “Mester”. Guruen er en som viser oss veien tilbake til oss selv, som viser oss hva som er mulig for oss, hva som er vårt potensiale.

Guruen er ingen leder, men en som har «våknet», som har brutt gjennom sinnets grep og alltid er i tilstedeværelse og klarhet. Han kan gi oss lys på vår vei. Veien må vi gå selv. Mange opplever å komme til store innsikter om seg selv i hans nærhet.