Minal

Kjøkken og infrastruktur

Minal er kjøkkenansvarlig, og tar hånd om hele arbeidsflyten på kjøkkenet med tilstedværelse og klarhet. Hun har i tillegg stor oversikt over alt det praktiske rundt arbeidet på Dharma, og er den del av infrastrukturteamet hvor hun holder et øye med vaktmesterne.