Santoshi

Resepsjon og kjøkken

Santoshi er for mange det første møtet med Dharma Mountain. Hun møter alle som kommer i resepsjonen med varme og omsorg. Hun er også ofte å se når hun serverer frokosten under grupper.