Leena

Administrasjon, salg, markedsføring, booking og fasilitering
Leena er daglig leder og jobber sammen med Anurati med å svare på telefon og mail, lage markedsføringsprosjekter. Hun er også en del av fasilitatorteamet.