Nandana

Kjøkken, rengjøring og permakultur 
Nandana er vår kjøkkenansvarlig, og tar hånd om arbeidsflyt og meny med mye kjærlighet og raushet. Hun har mye lidenskap og kunnskap om permakultur, og sørger for å bringe inn permakultur-prinsippene på flere områder, men spesielt i hagen hvor hun ofte ses mellom blomster og grønnsaker som stortrives i hennes selskap.