Prem Lee

Styreleder og fasilitator
Prem Lee er styreleder av Dharma Mountain, og en viktig støtte i team-arbeidet. Hun er også en del av fasilitatorteamet. Hun er med i sy-teamet, og reparerer både sofaputer og flagg.