Prem Lee

Styreleder, fasilitator og Dharma Wellbeing 
Prem Lee er styreleder av Dharma Mountain, og er en viktig brikke i arbeidet med Dharma gruppene, både som fasilitator og med organisering/planlegging. Prem Lee er også del av Dharma Wellbeing hvor hun gir Transmutation Therapy.